Domů Aktuality Podnikatelé v regionu se zajímají o environmentální vzdělávání

Podnikatelé v regionu se zajímají o environmentální vzdělávání

S nápadem seznámit podnikatele s legislativou v oblasti ochrany životního prostředí přišlo za odborníky krajského úřadu Regionální stavební sdružení Karlovy Vary.

V krajské knihovně se tak setkali podnikatelé z oboru stavebnictví s úředníky odboru životního prostředí. „Kraj v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty působí nejen na děti a mládež, ale rádi předáme aktuální informace také podnikatelským subjektům,“vysvětlil krajský radní Jaroslav Bradáč. Na setkání se hovořilo o oblasti vodního hospodářství, odpadů, ochrany ovzduší, integrovaných povolení a havárií. Firmy byly seznámeny také s problematikou území soustavy Natura 2000, s radonovým programem a procesem EIA. „Měli jsme příležitost upozornit podnikatele na některé nedostatky při komunikaci s orgány státní správy na úseku životního prostředí a zemědělství, čímž se do budoucna obě strany mohou vyhnout případným konfliktům. Navíc může dojít i k úspoře na straně stavebníků, kdy se nebudou vynakládat prostředky na různé mnohdy zbytečné dokumentace,“dodal Bradáč.

Zástupci firem také získali kontakty na jednotlivé úseky odboru, kde jim mohou úředníci poskytnout potřebné další informace „Ujistili jsme přítomné, že investoři s námi mohou kdykoliv konzultovat problematická ustanovení speciálních zákonů z oblasti životního prostředí, což je samozřejmě přínosné pro nás všechny, “uzavřel radní.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 27. 1. 2010 - 07:24