Domů Aktuality Podle STEM většina lidí důvěřuje svému krajskému úřadu

Podle STEM většina lidí důvěřuje svému krajskému úřadu

Agentura STEM provedla v únoru 2005 výzkum, ve kterém zjišťovala důvěryhodnost vybranných institucí výkonné moci v České republice. A to krajských úřadů, místních úřadů a členů naší vlády. Většina občanů důvěřuje svým krajským a místním úřadům, zatímco členům vlády celých 70 procent veřejnosti nedůvěřuje.
„Je dobré vědět, že nám lidé začínají více věřit, jsme tu přece pro ně,“ říká hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. „Podle stejné agentury nám v únoru minulého roku věřilo o 6% občanů méně. Kdyby měl tento růst pokračovat i nadále, v roce 2011 se v České republice nebude vyskytovat ani jeden člověk, který by nevěřil svým krajským zástupcům,“ uvažuje s nadsázkou hejtman.

Citované výzkumy STEM byly provedeny na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 7. února 2005. Respondenti byli vybrání metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídalo celkem 1625 občanů.

Dotazování se zaměřuje na důvěru a názory občanů na tři vybrané instituce výkonné moci: úřady krajů, místní úřady, tj. úřady měst, obcí a městských částí, a členy vlády ČR. Porovnáme-li důvěru veřejnosti v představitele výkonné moci na centrální, regionální a na obecní/městské úrovni, ukazuje se, že nejdůvěryhodnější jsou pro českou veřejnost instituce, které jsou občanovi nejblíže a s nimiž mají občané nejvíce zkušeností. Ze tří srovnávaných institucí veřejnost nejvíce důvěřuje svým místním úřadům (72%). Svému krajskému úřadu důvěřují dvě třetiny občanů (67%). Důvěra občanů v členy vlády však za místními a krajskými úřady značně zaostává – v současnosti jim důvěřuje necelá třetina veřejnosti (30%).
Datum aktualizace 23. 3. 2005 - 15:14