Domů Aktuality Pietní oslava Jáchymovského pekla

Pietní oslava Jáchymovského pekla

V Jáchymově se ve dnech 27. a 28. května uskutečnilo již 16. setkání bývalých muklů - trestanců odsouzených ke zdraví a životu nebezpečné práci při těžbě uranu v jáchymovských dolech v letech 1946 - 1964. Setkání se zúčastnili hejtman Karlovarského kraje, ministři zahraničí, dopravy a vnitra, předseda senátu, starostka města Jáchymova, předsedkyně Konfederace politických vězňu, mnoho bývalých muklů a dalších osob.

Památku obětí si účastníci nejdříve připomenuli při mši svaté v chrámu sv. Jáchyma a po ní následoval tradiční manifestační průvod muklů k pomníku, kde představitelé státních orgánů a společenských organizací položili věnce. Ve slavnostně otevřené Královské mincovně bylo také možno shlédnout výstavu Konfederace politických vězňů. 

Slavnost veřejnosti připomenula pádesátá léta minulého století. Tehdy 15 jáchymovských dolů a jiných v republice chrlilo uranovou rudu do bývalých států SSSR. Našemu státu vznikla nedozírná škoda. Nejlacinější pracovní silou byli političtí vězni, kteří byli bývalou KSČ odsunuti na smetiště dějin. Byli nepřátelé lidově demokratického zřízení a předáni do tak zvaných vyhlazovacích táborů v uranových dolech. Otrockou prací a za nejtěžších pracovních podmínek pracovali tito lidé na nejrizikovějších důlních úsecích s uranem. Za nesplnění denních úkolů dostávali poloviční dávky jídla. Oblečení bylo lehké letní, sloužilo i pro zimní měsíce. Vodit vězně v řetězech z tábora na pracoviště bylo oblibou dozorců. Ponižování s vyhrožováním bylo běžné, člověk byl jen pouhé číslo. Mnoho vězňů za nejrůznějších okolností přišlo o život. Na ty účastníci pietní slavnosti zvláště vzpomínali.

Datum aktualizace 31. 5. 2005 - 12:49