Domů Aktuality Pavilon akutní medicíny v karlovarské nemocnici získává konečnou podobu

Pavilon akutní medicíny v karlovarské nemocnici získává konečnou podobu

Stavba jednoho z největších projektů Karlovarského kraje - pavilonu akutní medicíny v karlovarské nemocnici - úspěšně pokračuje. Po roce intenzivních prací stavbaři nyní dokončují železobetonovou konstrukci.

Poradit si museli s bludnými balvany, které objevili při zakládání stavby. „S průběhem samotné stavby jsme zatím spokojeni,“ zhodnotil v rámci kontrolního dne na stavbě náměstek hejtmana Karlovarského kraje a člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice Miloslav Čermák. „A to i přes technické problémy, které způsobily místní geologické poměry. Termín dokončení stavby se sice o tři měsíce prodloužil, velmi podstatné však je, že celková cena díla zůstává nezměněna,“zdůraznil.

Stavba vyjde celkem na 503 miliony korun. Z toho 100 milionů tvoří vestavěné lékařské technologie. Dalších 100 milionů by chtěl kraj na přístroje do pavilonu získat z evropských fondů. Pavilon bude zaměřený na poskytování specializované péče a příjem pacientů v kvalitě obdobné zahraničním pracovištím, který bude reflektovat současné nejmodernější trendy ve zdravotnictví. Podle ředitele Karlovarské krajské nemocnice Zdeňka Horáka bude také nemocnice usilovat o získání statutu traumacentra nižšího typu. 

V těchto dnech probíhají práce na železobetonové nosné konstrukci stavby." V její jižní části u Americké ulice již byl zabetonován i nejvyšší stupeň budovy – heliport. Dále probíhají dokončovací práce na železobetonových konstrukcích atik. V severní části stavby je čerstvě vybetonován strop 2. nadzemního podlaží. Předpoklad dokončení hlavních železobetonových konstrukcí je na konci června letošního roku,“ detailně popsal průběh stavby hlavní manažer projektu Jan Kučera.Během července a srpna pak budou probíhat práce na střešních nástavbách v severní části objektu a konstrukcích spojovacích krčků mezi pavilony č.4 a č.50. Následně dojde k odbednění veškerých konstrukcí. Již nyní se v suterénu pracuje na vyzdívkách a hrubých rozvodech technického zařízení budovy, práce se pozvolna přesouvají do prvního nadzemního podlaží (přízemí). Stavbaři začínají v okolí stavby budovat gabionové opěrné zdi a provádějí hrubé úpravy terénu,“nastínil další pokračování stavby.

Budova má celkem dvě podzemní a pět nadzemních podlaží, včetně heliportu. Suterén vyplní urgentní příjem a technické provozy. V přízemí haly pak návštěvník najde hlavní recepci nemocnice, 12 příjmových ambulancí a stacionářů v různých zdravotnických oborech. V prvním patře své místo zaujmou jednotky intenzivní péče chirurgických i interních oborů a dále zákrokový sál kardiologie. Ve druhém patře bude vystavěn centrální operační trakt se šesti sály a centrální sterilizací. Třetí patro obsadí strojovny vzduchotechniky, či chlazení, poslední patro pak bude sloužit jako heliport pro přistávání vrtulníků letecké záchranné služby. Stavbaři upraví  okolní prostranství do podoby parku a plochy s 80 parkovacími místy pro návštěvníky nemocnice.

Pavilon staví sdružení firem Metrostav, Baustav, Tima a Prefa - Beton Cheb. Ke konci dubna letošního roku bylo prostavěno bezmála 70 milionů korun. Jeho dokončení je plánováno na červen 2012.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 31. 5. 2011 - 06:43