Domů Aktuality Opatření proti viru A (H1N1) v Karlovarském kraji

Opatření proti viru A (H1N1) v Karlovarském kraji

Národní referenční laboratoř potvrdila v minulém týdnu virus A (H1N1) u první oběti prasečí chřipky. Další pacient s tímto virem leží ve vážném stavu v karlovarské nemocnici. KKN, a.s. proto přijala v této souvislosti potřebná opatření. 

Zdravotnický personál postupuje podle evropského standardu, vydaného pro případ výskytu viru A (H1N1). Tento dokument obsahuje opatření, chránící ostatní pacienty a personál. Na oddělení ARO, a jednotkách intenzivní péče je vždy přísnější hygienicko-epidemiologický režim. V obou aktuálních případech byli pacienti izolováni od ostatních nemocných a nastolen tzv. bariérový režim, tj. používání jednorázových ochranných pomůcek (rukavice, ústenky, pláště), dále maximální hygienická dezinfekce rukou prostředkem s virucidním účinkem, včetně úklidových prostředků. Dále byl omezen vstup návštěv na nejnižší možnou míru a také kontakt personálu oddělení ARO a interní JIP s jinými odděleními.

Personál přistupuje k situaci naprosto profesionálně a poskytuje nemocným s A (H1N1) veškerou potřebnou lékařskou a ošetřovatelskou péči. Ti, kteří jsou s nemocnými v těsném kontaktu a byli značně exponováni, užívají lék Tamiflu. Nemocnice pokračuje dál ve své činnosti. Kromě dvou zmíněných pracovišť (ARO a interní JIP) nebyl vydán žádný zákaz návštěv.

V případě nutnosti by byli infikovaní  pacienti v těžkém stavu hospitalizováni výhradně na oddělení ARO, intenzivní péči o neinfikované pacienty by převzaly jiné nemocnice. Ventilační techniky, která je v těchto případech nezbytná, má nemocnice dostatek, přesto se počítá s nákupem dalších sedmi ventilačních zařízení.„Budou v záloze pro případ, že by byla potřeba,“ uvedla krajská radní pro zdravotnictví Berenika Podzemská, podle které vyjde jeden takový přístroj na zhruba sedm set tisíc korun.
„První jeden nebo dva chceme koupit co nejdříve,“ dodala s tím, že nákup nebude zbytečný ani v případě, že se další nakažení prasečí chřipkou v regionu neobjeví. „Dosavadní používaná ventilační zařízení nejsou nejnovější, takže bychom je takto nahradili,“ uzavřela Podzemská.

Je vypracován tzv. pandemický plán, který detailně řeší takovou situaci. V této chvíli se však o pandemii nejedná. Ústavní lékárna má odpovídající zásoby léku Tamiflu.

Příbuzní a známí pacientů nakažených virem A (H1N1) byli klinicky vyšetřeni, ale žádný další potvrzený případ se nevyskytl. U mnoha jinak zdravých osob může tento druh chřipky proběhnout, aniž jsou si toho vědomi. Jejich organismus je natolik silný a odolný, že se s ní vypořádá s příznaky jako je mírně zvýšená teplota a lehký kašel, což většina lidí nepovažuje za nic závažného. V těchto případech nemoc odezní bez jakýchkoliv následků.

Lékaři doporučují stejná pravidla chování jako pro každé období zvýšeného výskytu virových onemocnění: častá a důkladná hygiena rukou, nezdržovat se zbytečně na místech s velkou koncentrací lidí, užívat vitamín C, posilovat vlastní imunitu různými způsoby a v neposlední řadě se chovat vzájemně ohleduplně. Je nutné připomenout, že více ohroženi jsou lidé chronicky nemocní, staří lidé nebo malé děti. To však platí u všech přenosných nemocí.

 

Datum aktualizace 26. 10. 2009 - 09:05