Domů Aktuality Obnova historické silnice z Plesné do Aše je na dosah

Obnova historické silnice z Plesné do Aše je na dosah

​Karlovarský kraj se chystá obnovit původní historickou silnici z Plesné do německého Bad Brambachu a do Aše. Rada kraje záměr schválila, a pokud dá souhlas i krajské zastupitelstvo, bude následovat vypsání veřejné zakázky na rozšíření stávající úzké cesty pro pěší tak, aby tudy mohly jezdit automobily.

Kdysi hojně využívaná trasa tak po mnoha desetiletích znovu ožije a získá dřívější význam. „Nyní musí řidiči mířící z Plesné do Aše absolvovat asi dvacetikilometrovou zajížďku kopírující státní hranici. Nové přímé silniční spojení přes saský Bad Brambach do Ašského výběžku velmi usnadní a zkrátí cestování v příhraničí, přispěje k rozvoji turistického ruchu a pomůže oblasti, která na tom není ekonomicky nejlépe. Celá akce proběhne v letech 2017 a 2018,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jakub Pánik.
 
Náklady na vybudování silnice na české straně z Plesné ke státní hranici se vyšplhají na předpokládaných 123 milionů korun. Akci chce Karlovarský kraj uskutečnit s pomocí dotace z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko. Očekávaná dotace má pokrýt 90 procent výdajů a zbývajících 12,4 milionu korun by hradila Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. 

Město Plesná se k projektu obnovy historického silničního spojení připojí stavebními pracemi za dalších přibližně 39 milionů korun. Radnice upraví chodníky a místní komunikace v centru, zrekonstruuje nábřežní zdi, vylepší veřejné osvětlení, upraví koryto potoka a dešťovou kanalizaci. Celý projekt je připraven díky kooperační dohodě Karlovarského kraje, města Plesná, zemského okresu Vogtland a města Bad Brambach. Počítá se silničními stavbami na české i německé straně.


Historická spojnice měla díky přepravě zboží a cestování v minulosti velký význam. Doprava mezi Plesnou a Aší se odehrávala pouze po cestě přes Bad Brambach. Například plesenské textilní firmy, které neměly vlastní barvírny, tudy vozily své zboží k barvení do Aše a zpět. Čilý dopravní ruch skončil po 2. světové válce vyhnáním velké části německého obyvatelstva a zavedením přísného hraničního režimu.   

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 27. 7. 2016 - 08:12