Domů Aktuality Obce mohou připravovat projekty na revitalizaci území po těžbě

Obce mohou připravovat projekty na revitalizaci území po těžbě

Aktualizaci Koncepce řešení ekologických škod pro Karlovarský kraj schválila Meziresortní komise jmenovaná usnesení vlády ČR v rámci odstraňování starých ekologických zátěží, vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Podle aktualizované Koncepce mohou obce jako žadatelé ve spolupráci s Karlovarským krajem jako předkladatelem podávat žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace a žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací díla.

V této Koncepci jsou zahrnuty projekty těžební společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., Karlovarského kraje,  měst a obcí zatížených důlní činností do doby privatizace Sokolovské uhelné, a.s.

"Komise schválila projekt Města Sokolov - Páteřní cyklostezka z Karlových Varů do Chebu (úsek Sokolov - Kynšperk nad Ohří), dále projekt obce Královské Poříčí - Revitalizace Pstružného potoka, Obce Lomnice - Cyklostezka na rekultivovaných výsypkách - 1.etapa, Obce Chlum Svaté Maří - Kanalizace - Chlum Svaté Maří a Obce Vintířov - Revitalizace území rybníka a lesoparku ve Vintířově pro využití volného času", vysvětluje člen meziresortní komise Luboš Orálek, radní Karlovarského kraje v jehož gesci je životní prostředí a zemědělství.

Do září 2006 bylo v různém stádiu realizace 11 projektů v Karlovarském kraji v hodnotě 929.968.912 Kč, dále je k realizaci připraveno dalších 26 projektů v hodnotě 1.298.970.464 Kč. Do aktualizace Koncepce bylo zařazeno 68 projektů v Karlovarském kraji v předpokládaných nákladech 3.372.992.754 Kč. "Na  projekty v této schválené aktualizaci Koncepce je možné podat žádosti meziresortní komisi. Ta je pak doporučí k realizaci", dodal radní Luboš Orálek.
Datum aktualizace 30. 11. 2006 - 07:10