Domů Aktuality Občané se mohou vyjádřit k záměru "Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary"

Občané se mohou vyjádřit k záměru "Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary"

Krajský úřad Karlovarského kraje oznamuje, že bylo předloženo oznámení a zahájení zjišťovacího řízení záměru "Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary". Jedná se o výstavbu nového zařízení občanské vybavenosti umístěného v Karlových Varech - Tuhnicích.
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že bylo předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení záměru „Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary“.

Areál bude sloužit obyvatelům a návštěvníkům města a nabídne jim celoroční služby v oblasti kultury, výstavnictví, sportovních a rekreačních aktivit. Zájmové území se nachází daleko od soustředěné obytné zástavby. Hlavními částmi areálu budou dvě haly – víceúčelová hala pro 6000 diváků a víceúčelová hala se zaměřením na míčové sporty pro 1700 diváků. Ve druhé hale bude také tréninková ledová plocha. Součástí stavby bude také nová okružní křižovatka na Západní ulici. Plošný rozsah celého tématického areálu bude asi 20 557 m2. Realizace záměru by měla být zahájena v červnu roku 2006 a předpokládané ukončení realizace je v březnu roku 2008.

Oznamovatelem je Město Karlovy Vary.

Zpracované oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a na Magistrátu města Karlovy Vary.

Vyjádření k oznámení je možné zaslat nejpozději do 21. května 2005 na Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary.
Datum aktualizace 10. 5. 2005 - 09:20