Domů Aktuality O pohybech zemských ker se dozvíte na přednášce v Jáchymově

O pohybech zemských ker se dozvíte na přednášce v Jáchymově

Muzeum Karlovy Vary připravilo přednášku z cyklu "Krušné hory - malé pohoří světového významu", tentokrát s názvem Současné pohyby zemských ker v Krušných horách. Přednáškový cyklus se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Přednášku povede geolog Petr Rojík, který v prostorech jáchymovské mincovny ukáže návštěvníkům na konkrétních příkladech, jak se tektonické napětí v geologické přítomnosti promítá do pohybů zemských ker a mineralizačních procesů.    

Stopy pohybů se dají číst nejen v laboratorních vzorcích, ale také v terénu, například v kamenolomech, dolech, skalách, prameništích a rašeliništích. Dokonce se promítají do reliéfu krušnohorské krajiny a struktury osídlení.

Přednáška se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2022 v Královské mincovně v Jáchymově od 17 hodin.
Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 25. 11. 2022 - 09:38