Domů Aktuality O dotace ve výši 2, 4 miliardy usiluje 129 nových projektů

O dotace ve výši 2, 4 miliardy usiluje 129 nových projektů

​O čerpání evropských financí prostřednictvím ROP Severozápad je stále značný zájem. Od poloviny září žadatelé z Karlovarského a Ústeckého kraje podali 129 nových projektů s žádostí o dotace ve výši 2, 4 miliardy korun, přičemž vyčleněno bylo 1, 5 miliardy.

​Celkem 30 projektů však neuspělo  v probíhajících administrativních kontrolách. "Nicméně peníze máme na všechny projekty, počítáme s navyšováním financí v jednotlivých výzvách. Také zvažujeme vyhlášení rychlé výzvy v některé z prioritních os, aby bylo možno dočerpat zbylé prostředky," informoval během zasedání Výboru Regionální rady v tomto týdnu předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Členové Výboru diskutovali mimo jiné o přípravě nového programového období 2014 - 2020, o rozpočtových změnách v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací, s úhradou sankcí či s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace od krajů.

Pracovníci Úřadu Regionální rady do 6. října letošního roku zaevidovali celkem 1 320 projektů s celkovým finančním objemem 44, 5 miliardy korun. Z toho bylo schváleno 482 projektů v objemu 22,2 miliardy korun. Zasmluvněno bylo 420 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 18, 5 miliardy, ukončeno 304 projektů v objemu 14, 6 miliardy. Proplaceno bylo 14, 5 miliardy korun a certifikováno 12, 3 miliardy korun.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 23. 10. 2014 - 12:28