Domů Aktuality Nový videokonferenční systém šetří čas i finance

Nový videokonferenční systém šetří čas i finance

Karlovarský kraj byl během září propojen se všemi ostatními kraji v republice videoserverem, který umožňuje v reálném čase videokonferenci s připojenými účastníky, ale také sdílení dokumentů a jejich prezentaci.

Jednu z prvních videokonferencí v tomto systému absolvoval 21. září  hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel se svým protějškem hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem. „Tento způsob komunikace považuji za velmi efektivní, protože můžeme řešit řadu záležitostí bez časové ztráty a cestovních nákladů,“ uvedl Josef Pavel.

Čelní představitelé kraje diskutovali především o finální verzi Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Oba hejtmani  konstatovali, že 15. října by měl být předložen regionální operační program Evropské komisi k připomínkování, kterým byl  pověřen zástupce EK Georgios Yannoussis. První výzva k předkládání projektů by měla přijít během prosince.

Spojení  proběhlo za přítomnosti ředitele úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petra Vráblíka. „Naší videokonference se bohužel nemohl zúčastnit náměstek Jan Zborník, který je právě na jednání o evropských financích v Ústí,“vysvětlil hejtman Josef Pavel a dodal, že příštích podobných setkání budou využívat například i  členové odborných komisí Asociace krajů ČR Provoz systému bude po dobu pěti let garantovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Tam byl také umístěn centrální multipoint, na jehož pořízení se podílelo všech 14 krajů.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 21. 9. 2007 - 12:42