Domů Aktuality Nově otevírané studijní obory v Karlovarském kraji

Nově otevírané studijní obory v Karlovarském kraji


V měsíci září 2006 rozhodla Rada kraje o zavedení nových oborů vzdělání, které by měly rozšířit oborovou strukturu v Karlovarském kraji a obohatit tak nabídku pro zájemce o studium na středních školách. Požádala proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o jejich zapsání do rejstříku škol a školských zařízení.


 „Ministerstvo zapsalo a střední školy tedy budou od 1. září letošního roku nabízet obory: řízení jakosti ve strojírenství na Střední průmyslové škole Ostrov, mechanik opravář na Středním na odborném učilišti Toužim a podnikání - nástavbové studium na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov,“ říká radní kraje pro oblast školství Kamil Řezníček.

Zbývající obory, kterými jsou elektronické počítačové systémy, zpracování dřeva (Integrovaná střední škola Cheb), technologie skla, polygrafie, počítačová grafika, užitá malba, užitá fotografie, propagační výtvarnictví - výstavnictví, grafika v reklamní praxi (Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary), umělecký truhlář, konstrukce a tvorba nábytku (Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří), ministerstvem dosud schváleny nebyly a podmínkou zahájení výuky těchto oborů v prvních ročnících od 1. září 2007 je jejich zařazení do školského rejstříku nejdéle do konce ledna. Vzhledem k pokročilému datu se dá tedy spíše předpokládat, že do těchto oborů bude možno žáky přijímat až od září 2008.

Vzhledem k blížícímu se přijímacímu řízení by měli uchazeči a jejich rodiče sledovat webové stránky jednotlivých středních škol, kde naleznou aktuální podrobné informace o jejich konkrétní nabídce oborů..

„V této souvislosti považuji za vhodné opětovně informovat o existenci nové Střední školy živnostenské Sokolov, kterou Karlovarský kraj zřídil od 1. ledna 2007, a v níž bude zahájena výuka žáků prvních ročníků od následujícího školního roku. Nabídku oborů této školy naleznete v současné době na webových stránkách Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří, do konce ledna pak budou zřízeny samostatné webové stránky Střední školy živnostenské Sokolov,“ informuje Kamil Řezníček.

Datum aktualizace 16. 1. 2007 - 07:17