Domů Aktuality Nové kardiocentrum v karlovarské nemocnici pomůže pacientům s chorobami srdce

Nové kardiocentrum v karlovarské nemocnici pomůže pacientům s chorobami srdce

Po čtyřleté přípravě bylo 1. července 2005 slavnostně otevřeno nové pracoviště Nemocnice Karlovy Vary, spol. s.r.o. - oddělení intervenční kardiologie. Díky novému zařízení nebudou muset nemocní pacienti dojíždět za odborným vyšetřením srdce do Plzně a Prahy.
K zahájení provozu došlo přesně rok poté, kdy ministerská Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky provoz kardio-angiografického kompletu odsouhlasila. Vysoce odbornou zdravotní péči mohou využívat lidé s nemocemi srdce z celého Karlovarského kraje. Diagnostické a léčebné zdravotní péče se dostane pacientům s akutními či chronickými projevy ischemické choroby srdeční.

Na novém, moderním pracovišti karlovarské nemocnice bude prováděna diagnostika a léčba všech forem koronární nemoci srdce a to katetrizací věnčitých tepen, rozšiřováním zúžení věnčitých tepen balónkem či stentem. Centrem pracoviště je kardiolinka (rentgenologický přístroj), na které po vpichu katetru do tříselné stehenní tepny a aplikaci kontrastní látky sleduje lékař na monitoru nález na věnčitých tepnách a dle nálezu následuje rozhodnutí o dalším postupu (buď řešení balonkem či stentem nebo indikace ke kardiochirurgickému výkonu).

„Zřízení pracoviště intervenční kardiologie je nesporně velkým přínosem pro pacienty Karlovarského kraje, především z důvodu neodkladného řešení akutního zdravotního stavu,“ říká radní Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský.

O odborných a organizačních opatřeních budou postupně informována zdravotnická zařízení v kraji, ambulantní specialisté a praktičtí lékaři tak, aby péče byla zajišťována plynule a bez problémů. Díky úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni je zajištěno zázemí pro řešení komplikací a kardiochirurgie. Odbornou péči na oddělení intervenční kardiologie zajistí tým specialistů složený z lékařů, rentgenologických asistentů, středně zdravotnického personálu, vyškoleného v intenzivní péči a vrchní sestry, specializované na kardiointervenční metody. Vlastní činnost oddělení bude postupně rozvíjena do podoby nepřetržitého provozu.

Celkové náklady dosáhly částky 56 mil. korun. Na financování se podílel stát (kardiolinka 30 mil. Kč), Karlovarský kraj (přístrojové vybavení 18 mil. Kč), nemocnice a sponzoři (stavebně-technické úpravy 8 mil. Kč).
Datum aktualizace 4. 7. 2005 - 12:26