Domů Aktuality Nová pracovní skupina připraví projekt boje proti invazivním rostlinám

Nová pracovní skupina připraví projekt boje proti invazivním rostlinám

Dohodli se na tom na počátku týdne účastníci schůzky týkající se programu boje proti invazivním rostlinám v regionu. Pracovní setkání svolal hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a pozval na něj europoslance Pavla Poce, zástupce Ministerstva zemědělství ČR, Lesů ČR, státního podniku Povodí Ohře, Pozemkového fondu ČR, obcí Karlovarského kraje a dalších subjektů.

„Navrhl jsem vytvořit pracovní skupinu, která se bude zabývat přípravou projektu likvidace bolševníku, křídlatky a dalších invazivních rostlin. Projekt pak předloží do Operačního programu životní prostředí, odkud je možné získat až 90procentní dotaci,“ uvedl hejtman Josef Novotný, který odhadl náklady na projekt ve výši 100 milionů korun.

Vzniku projektu bude předcházet přípravná fáze, v níž by měla pracovní skupina v čele s vedoucí odboru životního prostředí mariánskolázeňského městského úřadu Lenkou Pocovou zmapovat zasažená území, zvolit metodiku, vytvořit seznam vlastníků pozemků, kde se rostliny šíří, a sjednotit se na způsobu, jak s vlastníky jednat. „ V našem kraji se to týká území o rozloze asi 2 tisíce kilometrů, proto na začátku musíme shromáždit údaje, udělat si představu do jaké míry jsou oblasti zasaženy,“ vysvětlila Pocová. Dodala také, že byť se v regionu jedná rovněž o území lázeňských měst, na projektu likvidace bolševníku v oblasti Kosího potoka se mariánskolázeňským realizátorům projektu podařilo dokázat, že to jde i v tak citlivé oblasti, jako je město lázeňského trojúhelníku. Podle europoslance Pavla Poce je metodika boje proti bolševníku a dalším invazivním rostlinám hotova už 15 let, ale v praxi se zapomínalo na mechanizmy šíření rostlin, tedy jakými biokoridory šíření probíhá.

Příprava projektu by si měla vyžádat podle odhadu hejtmana zhruba 5 – 10 milionů korun. Do tzv. přípravného fondu by přispěl Karlovarský kraj, ale o příspěvek bude žádat i dotčené subjekty včetně obcí. „ I když kraj v zásadě není majitelem postižených pozemků, přispěje do přípravného fondu jednotkami milionů. Očekáváme ale finanční podporu všech zainteresovaných, čímž si ověříme jejich faktický zájem problematiku vyřešit,“ poznamenal hejtman, který vyjádřil společně s europoslancem Pocem připravenost jednat ve věci s ministerstvem zemědělství i dalšími orgány.

Pracovní skupina nejprve musí vytvořit harmonogram prací. „Naším cílem by mělo být na podzim roku 2011 podat žádost o financování projektu do Operačního programu Životní prostředí, což souvisí i s termínem výzvy,“ zdůraznil hejtman. Ten také vyzval nově utvořenou skupinu, aby zahájila jednání o spolupráci také s obcemi s rozšířenou působností. První jednání pracovní skupiny proběhne v polovině září.

Složení pracovní skupiny připravující projekt:

RNDr. Lenka Pocová – vedoucí Odboru životního prostředí MÚ Mariánské Lázně

Ing. Eliška Vršecká – vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje

Mgr. Vladimír Melichar – AOPK – Středisko Karlovy Vary

Klára Šubrtová – administrace projektů v rámci OPŽP

Další členy budou tvořit zástupci Sokolovské uhelné a.s., Lesů ČR, Povodí Ohře, s.p. a OHK Cheb. Výsledky práce budou předkládány krajskému radnímu Jaroslavu Bradáčovi, který byl hejtmanem určen jako gestor tohoto velkého projektu.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 31. 8. 2010 - 05:31