Domů Aktuality Nová cyklotrasa Doupovem

Nová cyklotrasa Doupovem

Díky iniciativě hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla, přednosty vojenského újezdu Hradiště pplk. Petera Dellamárii a na základě aktivního přístupu starostů dotčených obcí byla v nedávné době uvolněna část vojenského prostoru Doupov pro pěší a cykloturisty.
Právě ti jistě ocení novou značenou cykloturistickou trasu, která propojuje místa ve výcvikovém prostoru s jeho hranicí a umožňuje tak zcela ojedinělé výhledy do širokého okolí.Trasa je označena jako č. 2249 a měří 34,3km. Vede z rozcestí Valeč – Bělá a pokračuje přes Malý Hlavákov, Albeřice, Luka, Březinu, Bražec a dále až do Dubiny. Druhá kratší trasa č. 2233 v délce necelých 7 kilometrů míří z náměstí v Bochově přes Těšetice do Březiny.

Obě trasy vedou po málo frekventovaných, většinou asfaltových komunikacích a nabízejí dosud nepřístupné přírodní scenérie. Finanční příspěvek na dopravní značení tras poskytl Karlovarský kraj a značení bylo zajištěno Klubem českých turistů Praha.

Vyznačením těchto cyklotras ve zpřístupněném prostoru došlo k propojení nadregionální trasy vedoucí z Ústeckého kraje přes východní část kraje Karlovarského do Plzeňského kraje s cyklistickou trasou vedoucí podél řeky Ohře. Obě trasy také dovedou turisty do obcí Bochov, Stružná, Valeč nebo Chyše. Cyklotrasy jsou také napojeny na síť cyklobusů. V současnosti Karlovarský kraj nabízí vyznavačům cyklistiky celkem 1600 kilometrů značených cyklotras a stezek.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 30. 5. 2007 - 05:40