Domů Aktuality Neziskovým organizacím se nabízí příležitost získat peníze na projekty

Neziskovým organizacím se nabízí příležitost získat peníze na projekty

ČSOB a Poštovní spořitelna ve spolupráci s nadací VIA vyhlásily 4. ročník programu podpory regionů. Cílem je finančně podpořit projekty, které jsou orientovány na komunitní rozvoj v českých krajích.

Grantový program roku 2010 je podobně jako v loňském roce rozdělen na dvě nezávislá grantová kola, to znamená na tzv. „menší granty“ a „velké granty". V prvním grantovém kole budou podpořeny menší komunitní projekty, to znamená, že příspěvek na jeden projekt může činit maximálně 70 tisíc korun. Druhé grantové kolo bude zaměřeno na tři velké komunitní projekty, které budou podpořeny shodně částkou 300 tisíc korun.Celkem budou v roce 2010 v obou grantových kolech rozděleny tři miliony korun. Z toho dva miliony korun jsou určeny na menší komunitní projekty.

Do programu se mohou zapojit a o granty žádat české nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace. „Myslím si, že by program měl mít svá krajská kola, aby projekty z menších regionů měly šanci uspět alespoň na krajské úrovni,“ poznamenal hejtman Josef Novotný.

O tzv. menší komunitní granty je možné žádat ve všech krajích ČR od 8. února do 19. března 2010. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno 11. května 2010. Do grantového programu velkých komunitních grantů je možné se přihlásit od 29. července do 30. září 2010.

Součástí akce je také vyhlášení soutěže Poštovní spořitelna Starosta roku. Lidé mohou nominovat starosty a starostky obcí do 2 tisíc obyvatel . Ze všech nominovaných bude vybráno 5 finalistů a vítěz akce získá pro obec 250 tisíc korun do rozpočtu. Soutěž bude vyhlášena 1. června a sběr nominačních lístků ukončen 6. září tohoto roku. Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách nadace VIA.

V Karlovarském kraji se do programu podpory v roce 2009 přihlásilo celkem 21 projektů, ale žádný nebyl zpočátku úspěšný. V rámci hlasování získal ze 14 vybraných projektů (z každého kraje byl vybrán jeden) zvláštní cenu veřejnosti projekt s názvem Univerzita volného času, který připravila Krajská knihovna Karlovy Vary.„Neziskové organizace, a další žadatelé mohou kdykoliv kontaktovat pracovníky nadace VIA, kteří poradí se zaměřením a zpracováním projektu tak, aby měl šanci uspět a získat grant,“ uzavřela manažerka společenské podpory ČSOB Pavlína Folovská.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 19. 2. 2010 - 13:53