Domů Aktuality Nemocnice v Chebu nabídne pacientům kompletně modernizovaný pavilon

Nemocnice v Chebu nabídne pacientům kompletně modernizovaný pavilon

Nově zrekonstruované prostory, moderní pokoje pro pacienty i potřebné zázemí pro operační sály - to vše v budoucnu naleznou obyvatelé Chebska i celého regionu ve zmodernizovaném pavilonu B chebské nemocnice.

 K jeho rekonstrukci přistoupil Karlovarský kraj z toho důvodu, že budova vystavěná v roce 1910 byla z hlediska technického vybavení značně zastaralá a nedokázala v poslední době vyhovět hygienickým standardům. „Rekonstrukce hlavního pavilonu chebské nemocnice vyplývá z plánu kraje na rozvoj tohoto zařízení a ze snahy vytvořit pro pacienty příjemné prostředí při jejich pobytu v nemocnici, které splňuje veškeré požadavky na poskytování kvalitní zdravotní péče. Dalším krokem bude vybavení nemocnice novými lůžky a přístroji, na které kraj získal evropskou dotaci,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Rekonstrukci stavebníci zahájili 1. února letošního roku. V současné době se realizuje I. etapa pravé části pavilonu. „Jsem rád, že i přes nelehkou situaci ve stavebnictví, ale i zdravotnictví, můžeme společně pracovat na něčem, co prospěje tomu nejdůležitějšímu - lidskému zdraví,“ uvedl ředitel závodu Čechy západ společnosti HOCHTIEF CZ František Šeba.

Předpokládané  náklady na první etapu činí 120, 3 milionu korun. "Celkově by měl kraj vložit do kompletní rekonstrukce nemocnice ve třech etapách asi 350 milionů korun,"upřesnil náměstek hejtmana Martin Havel.

Cílem první etapy rekonstrukce je dostavění bočních částí tak, aby došlo k vytvoření dispozičního a stavebního trojtraktu. V přízemí budovy by se mělo nacházet technické zázemí, strojovny, sklady, šatny personálu, komunikační chodba na propojení s ostatními objekty. První nadzemní podlaží nabídne příjezd pro sanitní vozy s návazností na urgentní příjem se zákrokovým sálem, oddělení radiologie s přístrojem CT, dále pak chirurgické a interní ambulance. Zrekonstruován a rozšířen bude hlavní vstup do objektu.

Druhé nadzemní podlaží bude sloužit společně pro oddělení ARO s kapacitou šesti lůžek a oddělení JIP s osmi lůžky. V dalších dvou patrech by měla být lůžková oddělení s kapacitou třiceti lůžek pro oddělení chirurgie a interny.

Dojde zároveň ke zbudování nových výtahů a schodišť jak pro běžný provoz, tak i pro požární evakuaci. „Součástí modernizace je vybudování podzemního koridoru, jenž spojí rekonstruovaný pavilon B s pavilonem C. Koridor bude sloužit pro potřeby rozvozu stravy, zásobovacího materiálu a k převozu pacientů mezi pavilony,“ vysvětlil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Zdeněk Horák. Plánovaná délka koridoru je 66 metrů.

Modernizace hlavního pavilonu „B“ chebské nemocnice by měla být hotova na konci února 2012.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 3. 2011 - 12:37