Domů Aktuality Nejlépe v kraji podle očekávání odmaturovali gymnazisté

Nejlépe v kraji podle očekávání odmaturovali gymnazisté

Úspěšně složilo maturitní zkoušku více než 90 procent studentů krajských gymnázií připuštěných k maturitě. O něco horší byla situace na odborných školách, kde zkoušku složilo bez problémů téměř 69 procent studentů, na učilištích pak přes 42 procent studentů připuštěných k maturitní zkoušce.

Celkem zkoušku složilo 73 procent ze všech studentů škol zřizovaných krajem a připuštěných k maturitě, což je obdoba celostátního průměru.

Letos mělo na krajských středních školách maturovat 2017 studentů, Z nich však 270 studentů nebylo především pro špatný prospěch k maturitě připuštěno. Ke zkoušce šlo nakonec 1747 žáků a z nich uspělo 1276. „Jsem rád, že byly státní maturity spuštěny, i když si budou někteří rodiče a žáci říkat, že za výsledky mohou školy, začnou už snad vážně zvažovat, zda jejich dítě vůbec má na to studovat maturitní obor,“uvedl hejtman Josef Novotný. Ten také o státních maturitách jednal s ministrem školství Josefem Dobešem. Shodli se, že je v zemi příliš mnoho víceletých gymnázií.“Náš kraj jich má dokonce nejvíce na počet žáků,“dodal hejtman.

Nyní bude kraj diskutovat s řediteli škol o tom, zda se nějak výsledky přijímacích zkoušek a státních maturit odrazí ve změnách na školách. Některé z nich ještě stále nabízejí uchazečům o studium volná místa, jejich přehled najdou zájemci na internetových stránkách Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 22. 6. 2011 - 06:42