Domů Aktuality Následkem letních radovánek mohou být žloutenky B a C, ale i AIDS

Následkem letních radovánek mohou být žloutenky B a C, ale i AIDS

Blíží se doba prázdnin a na nepřipravené a hlavně nezodpovědné jedince číhají různá nebezpečí. Zdravotním rizikem při injekční aplikaci drog jsou žloutenky typu B a C a onemocnění AIDS.
Jsou to virové infekce, které jsou přenášeny z infikovaného člověka krevní cestou nebo pohlavním stykem. Očkování je vyvinuto pouze proti virové žloutence typu B. Dle nově zavedeného očkovacího kalendáře jsou očkovány děti v prvním roce života dále děti v 11ti letech a zdravotničtí pracovníci. Postupně proti B žloutence bude proočkovaná celá populace.Očkovací látky proti žloutence typu C a AIDS se prozatím nepodařilo připravit.

Viry žloutenky B a C způsobují celková onemocnění, napadají jaterní parenchym, počáteční příznaky jsou zažívací obtíže, bolesti kloubů, chřipkovité obtíže apod. U typu B bývá žloutenka častější a významnější. Při přechodu do chronicity vzniká nebezpečí cirhózy nebo karcinomu jater. Inkubační doba je u VHB průměrně kolem 90 dnů a u VHC až 180 dnů.

AIDS bylo častým onemocněním drogově závislých, po zavedení výměnných programů jejich počet nestoupá tak významně. Virus HIV , který způsobuje AIDS, se vyskytuje ve dvou typech. Zdrojem onemocnění  je pouze nakažený člověk, který nemusí mýt žádné příznaky nemoci.

V České republice bylo k 31.8.1996 hlášeno 281 HIV pozitivních a 78 případů AIDS . V roce 2006 bylo na konci roku evidováno 920 HIV pozitivních a 209 případů AIDS.

V současné době se zkvalitnila léčba o  HIV pozitivní, zdá se , že právě proto se lidé bojí méně této hrozby a klesá zájem a snaha o prevenci  a přibývá HIV pozitivních lidí. 

Akutní infekce se projeví za 3-4 týdny po nakažení jako chřipkovité onemocnění , které připomíná mononukleózu.  Následuje období latentní infekce, plně rozvinutá nemoc se projeví až za delší dobu, uvádí se 5 až 15 let.

V Karlovarském kraji se na šíření HIV infekce podílí neregulovaná prostituce, kterou provozují převážně ženy z bývalé SSSR , kde nabírá epidemie AIDS na síle. Bohužel tyto ženy provozují svojí činnost bez jakékoliv zdravotní péče, proto také je Karlovarský kraj ve výskytu HIV pozitivních v přepočtu na mil. obyvatel na 2. místě hned za hl. městem Prahou.
Datum aktualizace 27. 6. 2007 - 06:53