Domů Aktuality Na sociální prevenci půjde více peněz

Na sociální prevenci půjde více peněz

Karlovarský kraj získal z evropských fondů dotaci ve výši 220 milionů korun. Projekt na podporu vybraných služeb sociální prevence potrvá od letošního listopadu do srpna 2019. Karlovarský kraj ze svého rozpočtu přispěje 11 miliony korun.

​„Schválením projektu bude zajištěna dostupnost a rozvoj osmi druhů sociálních služeb. Z peněz tak budou podporovány například azylové domy pro jednotlivce i pro rodiče s dětmi, nízkoprahová denní centra či sociálně terapeutické dílny. Jedná se o příspěvek pro stávající poskytovatele sociálních služeb,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Na projekt přispěje také stát, a to 22 miliony korun.

Projekt se prostřednictvím podpory vybraných typů sociálních služeb zaměřuje především na osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením či na lidi bez přístřeší. U těchto cílových skupin se pak snaží o snižování jejich sociálního vyloučení a o zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Dotaci z Operačního programu zaměstnanost získal Karlovarský kraj i v minulých letech. Celkem během let 2008 až 2015 obdržel na tyto služby 440 milionů korun.
Za stránku zodpovídá Jana Lukášová
Datum aktualizace 25. 10. 2016 - 14:04