Domů Aktuality Na semináři k drogové problematice se sešli sociální pracovníci i policisté

Na semináři k drogové problematice se sešli sociální pracovníci i policisté

Seminář uspořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s občanským sdružením KOTEC pro kurátory, sociální pracovníky, zástupce městské policie a PČR.

„Věkový průměr lidí experimentujících s drogou se v našem kraji stále snižuje, v dnešní době jsou navíc návykové látky snadno dostupné i dětem a mládeži, proto vítám každou příležitost, kdy se o problému otevřeně informuje,“uvedla v úvodu akce krajská radní Ellen Volavková.

O protidrogové politice jako souboru preventivních, vzdělávacích, léčebných a dalších opatřeních hovořil výkonný ředitel projektů KOTEC o.s. Jiří Hort, který se zabýval také možnostmi léčby závislých a typy poradenství. Podle jeho slov se u uživatelů drog velmi často projevuje zanedbávání původních zájmů , ztráta sociálních kontaktů s vrstevníky, selhávání ve škole či zaměstnání, narušené rodinné kontakty provázené drobnými domácími krádežemi, ztráta schopnosti o sebe pečovat a velmi často také prostituce a podíl na výrobě a distribuci drog. Tématem semináře byly také druhy drog, jejich účinky a rizika spojená s jejich užíváním.

Drogová scéna v kraji je z pohledu drog s vysokým rizikem převážně pervitinová, podíl uživatelů heroinu a jiných opiárů je menší než 10 procent. Bohužel, je zde poměrně dobrá a bezproblémová dostupnost pervitinu, marihuany i extáze. Pervitin je ve všech bývalých okresech na prvním místě užívání. Podle údajů KHS byl v loňském roce druhou neužívanější vysoce rizikovou drogou v kraji heroin.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 30. 11. 2007 - 07:54