Domů Aktuality Na krajském úřadě se konalo jednání se zástupci ministerstva školství o současné situaci v kraji

Na krajském úřadě se konalo jednání se zástupci ministerstva školství o současné situaci v kraji

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se konalo setkání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), v čele se stálým zástupcem náměstka ministra pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Jaromírem Beranem. V rámci dvoudenního jednání byla prezentována současná situace v oblasti školství v regionu, popsány problémy a jejich možné řešení v rámci vládní strategie vzdělávací politiky do roku 2030.              

„Toto jednání považuji za velmi přínosné, protože jsme se sešli s odborníky, se kterými jsme mohli projednat i ty nejpalčivější problémy, se kterými se školství v kraji potýká. Těmi jsou například stálý nedostatek kvalifikovaných a aprobovaných pedagogických pracovníků. Zároveň jsme ale poukázali na přínos spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, která v Chebu postupně rozšiřuje nabídku vzdělávání pro pedagogy, což bylo zástupci MŠMT velmi oceněno,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.        
     
Zvyšování kvality vzdělávání a snižování rozdílů mezi školami, zvláště pak v Karlovarském a Ústeckém kraji je jedním ze dvou hlavních cílů Strategie vzdělávací politiky2030+. „Jedná se o klíčový dokument pro české školství, jenž jasně stanovuje směr, kterým by se mělo ubírat a priority investic pro příštích deset let. MŠMT chce podpořit jednotlivé vytipované školy, zvýšit účast na předškolním vzdělávání a pomoci našemu kraji přilákat kvalifikované učitele k nástupu do škol. Důležitou součástí je také podpora školních psychologů a speciálních pedagogů, kde MŠMT plánuje kompletní změnu systému úvazků tak, aby tyto velmi důležité profese byly na školách dostupnější,“ doplnil radní Jindřich Čermák.

„Jsem velmi rád, že jsme měli možnost probrat řadu témat, které řeší Karlovarský kraj. S panem radním a jeho kolegy jsme nalezli konkrétní témata, kde budeme spolupráci dále rozvíjet, a to například v oblasti předškolního vzdělávání, kde je ministerstvo připraveno uvolnit ve prospěch bezplatného stravování v mateřských školách v Karlovarském a  Ústeckém kraji až 20 milionů korun,“ uvedl zastupující náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Jaromír Beran.    
       
Účastníci setkání se zabývali i dalšími tématy, jako například problematikou dětských domovů, sítí základních škol v Karlovarském kraji, existencí přípravných tříd, problematikou zájmového vzdělávání, vyšších odborných škol, základního uměleckého vzdělávání v regionu a dalšími. Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 23. 7. 2021 - 08:55