Domů Aktuality Multimediální centrum bude mít kraj do konce roku

Multimediální centrum bude mít kraj do konce roku

Multimediální informační centrum vznikne v areálu krajského úřadu. Jedná se o krajinný útvar, který bude kopírovat tvar Karlovarského kraje s interaktivními body. Jeho součástí budou informační boxy sloužící k vzdělávání mládeže a široké veřejnosti.

„Informační centrum bude představovat plastický model Karlovarského kraje v měřítku asi 1:500 s osazením přibližně 36 modelů významných objektů, jehož vizuální zobrazení poskytne spoustu základních informací o našem regionu. Lidé se tak dozví například jaký je nejvyšší a nejnižší bod v regionu, kam mohou vyrazit na výlet či jaké jsou hlavní dopravní trasy,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury Eva Valjentová.

Součástí informačního centra, které je navrženo jako park, bude také multimediální mapa s interaktivními prvky. Zahradní úpravy tvoří půdorysnou kopii Karlovarského kraje v měřítku 1:1500. Lesy bude znázorňovat nízká zeleň. Chodníky jsou vedeny v trasách hlavních komunikačních tahů a intravilány vybraných sídel jsou navržené z ploch betonové mozaiky 2 barev.

Východiště trasy je umístěno do jihovýchodního nároží, kde je situován informační panel v krytém altánu, a lavičky. „Altán je navržen jako seskupení 3 typových prvků, které tvoří jeden oboustranný přístřešek a dva jednostranné přístřešky. Tvarové a barevné řešení střech bude přizpůsobeno logu Karlovarského kraje,“ popsala Eva Valjentová V parku budou rozmístěny modely památek Karlovarského kraje v měřítku 1:100 s popisky na doprovodných cedulích.

Krajské multimediální informační centrum bude financováno z ROP NUTS II Severozápad. Na jeho vybudování bude třeba více než 10 milionů korun.

Datum aktualizace 25. 1. 2012 - 09:13