Domů Aktuality Most přes Ohři na R6 je zcela uzavřen

Most přes Ohři na R6 je zcela uzavřen

Od 3. dubna 2010 do 1. dubna 2011 probíhá úplná uzavírka silnice I/6 v úseku od mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/209 (Nové Sedlo - Loket) po Transmotel za mostem z důvodu výstavby rychlostní silnice R6 Nové Sedlo - Sokolov.

Po dobu trvání uvedené úplné uzavírky je nařízena obousměrná objížďka ve směru Cheb - Karlovy Vary a Karlovy Vary - Cheb:

- po levé polovině (ve směru jízdy na Karlovy Vary) nově vybudované rychlostní silnice R6 v úseku Kamenný Dvůr – Tisová,

- po silnici III/2124 Černý Mlýn,

- po silnici III/21026 Tisová,

- po silnici III/21217 Citice,

- po silnici III/21029 Citice,

- po silnici II/181 Sokolov (Nádražní ul.),

- po silnici II/210 Sokolov (Kraslická ul.),

- po silnici II/181 (severní obchvat Sokolova),

- po silnici III/1811,

- po silnici II/209 k mimoúrovňové křižovatce silnic I/6 a II/209 (Nové Sedlo - Loket).

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 22. 10. 2009 - 07:06