Domů Aktuality Modernizaci iktového centra v Sokolově je nucen realizovat a financovat kraj

Modernizaci iktového centra v Sokolově je nucen realizovat a financovat kraj

Schválila to Rada Karlovarského kraje na svém jednání v pátek 24. 8. 2012. Přestavba a modernizace iktového centra je nutná k tomu, aby sokolovská nemocnice splnila podmínky prodloužení statutu iktového centra požadované ministerstvem zdravotnictví.

Původně bylo slíbeno zajištění financování ve formě daru. „Ovšem vzhledem k obstrukcím ze strany pronájemce nemocnice NEMOS Sokolov spojeným s předáním daru nezbylo Karlovarskému kraji nic jiného než se chopit iniciativy a zajistit realizaci a financování stavby. Jsme odpovědní za zajištění zdravotní péče a v souvislosti s uvedenými průtahy ohledně darování financí hrozí nebezpečí, že se nestihnou potřebné práce a po kontrole ministerstva zdravotnictví nebude prodloužena smlouva na diagnostiku a léčbu cerebrovaskulárních onemocnění,“ uvedl krajský radní Václav Larva.

Ten byl současně pověřen, aby jednal s ministerstvem zdravotnictví o prodloužení termínu a dalších krocích vedoucích k osvědčení o splnění podmínek poskytování cerebrovaskulární péče druhého stupně. „Máme zájem zajistit plnohodnotné fungování iktového centra v sokolovské nemocnici i v dalších letech. Proto se snažíme, aby byly stavební práce zahájeny co nejdříve. Centrum slouží nejenom obyvatelům Sokolova, ale také Chebska, Ašska nebo oblasti Mariánských Lázní,“ uzavřel hejtman Josef Novotný.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 27. 8. 2012 - 07:42