Domů Aktuality Mimořádná tisková konference k problematice Karlovarské krajské nemocnice

Mimořádná tisková konference k problematice Karlovarské krajské nemocnice

Karlovarský kraj dne 20. prosince 2007 rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti KKN a.s. schválil výsledky výběrových řízení na výkonného, ekonomického a zdravotního ředitele KKN a.s.

 Kraj doporučil představenstvu KKN a.s. jmenovat do funkce výkonného ředitele KKN a.s. Ing. Jana Ference, do funkce zdravotního ředitele KKN a.s. MUDr. Stanislava Kubína a do funkce ekonomického ředitele KKN a.s. Ing. Kamila Kastnera. Dále doporučil dozorčí radě KKN a.s. neprodleně odvolat z představenstva KKN a.s. MUDr. Miloše Dobiáše a Mgr. Davida Hanzla a zvolit do představenstva KKN a.s. Ing. Luboše Orálka, Ing. Jana Ference a MUDr. Stanislava Kubína.

Uvedená odvolání byla osobně doručena oběma jmenovaným, a dozorčí rada také jmenovala nové členy představenstva.

Nově jmenovaný zdravotní ředitel a člen představenstva, MUDr. Stanislav Kubín, se však bezprostředně po svém jmenování vzdal své funkce zdravotního ředitele společnosti, a oznámil, že odstupuje i z představenstva. Z představenstva odstoupil také MUDr. Jiří Štefan. MUDr. Kubín následně učinil prohlášení pro tisk: „v představenstvu převážili lidé z Chebu a Sokolova, já jim rozhodně nebudu nosit kufr“.

Hejtman Josef Pavel k tomu na mimořádné tiskové konferenci dne 21. prosince 2007 uvedl:„Karlovarská krajská nemocnice, a.s., je nemocnicí veřejnou, nikoliv privátní, a veřejnou také zůstane, a to i přes všechna tvrzení jejích primářů v médiích. Kraj jako majitel nemocnice nepřipravuje její privatizaci. Cílem kraje, který je pochopitelný, legitimní a dlouhodobě deklarovaný, je zachování zdravotní péče ve všech třech krajských nemocnicích, s tím, že nemocnice v Karlových Varech bude specializována na urgentní medicínu, tedy na obory bezprostředně zachraňující život.
Jednání MUDr. Kubína a MUDr. Štefana vyznívá tak, že o členství v představenstvu a o funkci zdravotního ředitele společnosti nemají zájem, pokud nemohou společnost plně ovládnout. To však není možné, v představenstvu společnosti musí být zastoupena také pracoviště v Chebu a v Sokolově.“

Statutární zástupce hejtmana, Ing. Jan Zborník dodal: „Nový výkonný ředitel společnosti, Ing. Jan Ferenc, vzděláním ekonom, byl deset let ředitelem nemocnice v Třinci, ve které proběhla za jeho působení půlmiliardová investice. To stejné shodou okolností čeká v budoucích třech letech i nemocnici v Karlových Varech, a proto jsem jeho kandidaturu bezezbytku podpořil. Jako člověk ‚zvenčí‘ byl pro mne také zárukou toho, že bude citlivě vyvažovat případné lokální zájmy všech tří nemocnic – nebude stranit ani jedné z nich.“

Nově jmenovaný člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice, a.s. a zároveň krajský radní, Ing. Luboš Orálek, přidal svůj pohled: „Hlavním cílem Karlovarského kraje, i představenstva společnosti KKN, a.s., je zachovat kvalitní zdravotní péči ve všech třech zdravotnických zařízeních. Po odstoupení MUDr. Kubína z funkce zdravotního ředitele jsme tento post logicky nabídli druhému přihlášenému uchazeči, MUDr. Věře Procházkové.“

Předseda dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice, a.s. a krajský radní RNDr. Petr Horký informoval: „Vedení kraje vyzvalo pracovníky nemocnice v Karlových Varech, aby formulovali svou představu, kdo a za jakých podmínek by byl ochoten v orgánech KKN, a.s. zastupovat karlovarské pracoviště, vzhledem k tomu, že od odstoupení MUDr. Kubína a MUDr. Štefana uplynulo teprve několik hodin však ještě neznáme odpověď.“

Na otázku o zdravotní koncepci kraje odpovídal ing. Jiří Mutinský, krajský radní pro resort zdravotnictví: „Dokončujeme návrh střednědobého výhledu rozvoje krajského zdravotnictví, v delším horizontu v současné době legislativních a finančních změn zodpovědně uvažovat prostě nemůžeme. Tento materiál bude projednávat hned po Novém roce zdravotní výbor zastupitelstva kraje, a poté bude vyvěšen k odborné diskusi a připomínkování na webových stránkách kraje. Strategicky je ovšem jasné, že je potřeba posílit život zachraňující péči, tedy urgentní medicínu.“

Hejtman Josef Pavel potvrdil tuto strategii: „Urgentní medicínu je naprosto nezbytné soustředit na jedno pracoviště, a tím bude nemocnice v Karlových Varech. Včera jsem podepsal smlouvu o úvěru, ze kterého bude kraj financovat půlmiliardovou investici do nového pavilonu urgentní péče a centrálního příjmu v Karlových Varech. Ale neznamená to, že bychom snad mohli nemocnici v Chebu a Sokolově prostě zavřít – i do nich musíme a budeme investovat, i ty musí nadále fungovat.“

Krajský radní, Ing. Řezníček, reagoval na dotaz ohledně prezentace koncepce MUDr. Kubína před výběrovou komisí: „Pokud pan doktor Kubín představil výběrové komisi nějakou vizi, ta jej následně doporučila na post zdravotního ředitele, a on tento post následně odmítnul, pak to nechápu. Výběrová komise není orgán společnosti, pokud má MUDr. Kubín dobrou koncepci, nejlepší způsob, jak ji uskutečnit, by bylo právě jeho členství v představenstvu a funkce zdravotního ředitele společnosti. Pokud – údajně – uvedl, že by jej představenstvo mohlo přehlasovat, pak své koncepci patrně příliš nevěří, a to je škoda. Domnívám se, že schopný manažer dokáže o dobré koncepci ostatní přesvědčit, i když je nemůže přehlasovat.“

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 21. 12. 2007 - 13:19