Domů Aktuality Měření signálu GSM v našem kraji potvrdilo nedostatky v pokrytí území obcí

Měření signálu GSM v našem kraji potvrdilo nedostatky v pokrytí území obcí

Vyplynulo to ze zprávy o výsledcích měření pokrytí signálem GSM, které prováděl ve vybraných obcích a lokalitách Karlovarského kraje Český telekomunikační úřad během června letošního roku. Měření v našem regionu inicioval hejtman Josef Novotný na základě četných stížností občanů a starostů.

Ti upozorňovali na nedostatečné pokrytí území obcí signálem a obtíže v komunikaci, kdy  občané nebo návštěvníci nemohou v případě potřeby nebo nouze využít mobilních telefonů k vyžádání pomoci záchranářů nebo hasičů. „Měření signálu GSM prokázalo, že například v obci  Přebuz, v osadách Rolava nebo Lazy je signálem GSM pokryto méně než 50 procent území obce,“ uvedl hejtman Josef Novotný. Úroveň signálu tam navíc nedosahuje prahové hodnoty citlivosti mobilních telefonů, což znamená, že signál nezajišťuje provoz sítě a mobilní telefon nelze v uvedené lokalitě ke komunikaci použít.

Měření probíhalo v obcích a po místních komunikacích měřicím vozem za jízdy, včetně zkušebního volání do pevné telefonní sítě a vzájemně do sítí jednotlivých mobilních operátorů za účelem subjektivního posouzení kvality spojení. Do kontroly nebyly zahrnuty cyklostezky, turistické cesty a Krušnohorská lyžařská magistrála z důvodu nedostupnosti terénu pro měřicí vůz. Vůz se pohyboval mimo jiné v Libé, Dolních Pasekách, Valtéřově, Šindelové, Přebuzi, Tatrovicích nebo v Javorné.

Výsledky měření a informace, které vedení kraje poskytl Český telekomunikační úřad, jsou výchozími podklady pro další jednání zástupců obcí s operátory mobilních telefonních sítí ke zlepšení pokrytí území obcí. Obce se také musí rozhodnout, zda posílí signál GSM uvnitř objektů například zakoupením a instalováním tzv. opakovačů signálu, které zajistí vnitřní pokrytí v budovách. „Okamžitě jsem informoval dopisem starosty dotčených obcí i představitele základních složek Integrovaného záchranného systému, aby mohli zahájit jednání s operátory,“vysvětlil hejtman a dodal, že při jednání zástupců obcí s operátory mobilních telefonních sítí bude rozhodovat finanční stránka věci a budování dalších stanic pro přenos signálu GSM bude pravděpodobně podmiňováno finanční spoluúčastí obce, případně kraje.

Datum aktualizace 30. 7. 2010 - 07:44