Domů Aktuality Maltézští rytíři otevřou své centrum v Karlovarském kraji

Maltézští rytíři otevřou své centrum v Karlovarském kraji

Velvyslanec Řádu maltézských rytířů Mario Quagliotti v doprovodu manželky Matyldy Nostitzové navštívil hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla, aby jej informoval o plánovaném zahájení činnosti centra maltézských rytířů v Karlových Varech a o aktivitách řádu v naší zemi.

Podle slov velvyslance se chce řád orientovat především na pomoc při integraci cizinců žijících v regionu. Členové řádu se dále zabývají prací s handicapovanými dětmi, pomocí seniorům bez rodiny nebo poradenstvím ve věznicích. Hejtman Josef Pavel představil velvyslanci Karlovarský kraj a informoval jej o možnostech řádu pomáhat především dětem a mladým lidem, z nichž mnozí vyrůstají v ústavech a mají problém začlenit se do společnosti. "V českých ústavech je okolo 25 tisíc dětí, což je oproti vyspělým evropským zemím obrovský počet a Česká republika je za to  kritizována," dodal hejtman Josef Pavel.

Součástí Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě (jak zní oficiální název řádu) je charitativní a humanitární organizace Maltézská pomoc, která v Čechách působí od roku 2002 a zatím má 10 center, mimo jiné v Praze, Brně nebo Olomouci. V Karlovarském kraji realizuje prostřednictvím dobrovolníků sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené v Ústavu sociální péče v Rudném pro dívky s mentálním postižením, v Domově pro seniory v Perninku a v Léčebně dlouhodobě nemocných v Nejdku. Další formou maltézské pomoci je odborné sociální poradenství určené cizincům a migrantům na našem území. Služba se zaměřuje především na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a na integraci zranitelných skupin migrantů, hlavně žen a dětí. Tuto službu zatím neoficiálně poskytuje Maltézská pomoc prostřednictvím křesťanského duchovního, který zároveň působí ve věznicích v Ostrově a v Horním Slavkově.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 11. 12. 2007 - 10:26