Domů Aktuality Liga odpadů pokračuje i v letošním roce

Liga odpadů pokračuje i v letošním roce

Karlovarský kraj vyhlásil druhý ročník soutěže obcí "Liga odpadů". Soutěž je jednou z akcí pilotního projektu Karlovarského kraje a společností EKO-KOM k intenzifikaci sběru využitelné složky komunálního odpadu včetně odpadu z obalů.


„Hodnotí se kolik obce sesbírají papíru, platů a skla k dalšímu využití. Využití uvádíme proto, že takto vytříděné odpady jsou pro řadu podniků významnou druhotnou surovinou. V soutěži se hodnotí množství sesbíraných odpadů v přepočtu na hlavu... a tak přestože Boží Dar sesbíral úctyhodných 77 kg papíru plastů a skla na obyvatele a rok, většina ostatních měst a obcí kraje zaostává za celostátním průměrem, který činí 36 kg,“ vysvětluje radní kraje pro oblast životního prostředí Luboš Orálek.

V loňském ročníku bylo vyhodnoceno jako nejúspěšnější město Aš v kategorii obcí nad 1 000 obyvatel, a Boží Dar, který zvítězil v kategorii obcí do 1 000 obyvatel.

Koncem letošního roku tak bude opět slavnostně vyhlášen žebříček deseti nejlepších obcí "Ligy odpadů" a třem nejlepším budou předány finanční odměny. Za první místo 60 tisíc korun, za druhé 30 tisíc a za třetí 10 tisíc korun.

„Prvním "nej" letošního roku je nejrychleji přihlášená obec (přihláška došla prakticky obratem po vyhlášení) - Horní Blatná, která se svými 402 registrovanými obyvateli přihlásila do letošního ročníku soutěže jako úplně první již 18. ledna, přestože uzávěrka přihlášek je až 30.6.2007,“ dodává Luboš Orálek .

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: obce do 1 000 obyvatel včetně (celkový počet obyvatel k 31.12.2006) a obce a města nad 1 000 obyvatel (celkový počet obyvatel k 31.12.2006). Zúčastnit se jí mohou města a obce ležící na území Karlovarského kraje , která jsou zapojena do systému EKO - KOM, a to na základě platné smlouvy se společností EKO - KOM, a.s.

Obec zašle vyplněný dotazník s informacemi nejdéle do 30. června 2007 poštou na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. Dotazík si zájemci mohou vyžádat na Odboru životního prostředí a zemědělství

Datum aktualizace 19. 1. 2007 - 10:12