Domů Aktuality Liga odpadů 2012 zná své vítěze

Liga odpadů 2012 zná své vítěze

Už posedmé vyhlásil Karlovarský kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM výsledky soutěže obcí ve sběru využitelných složek odpadu. Soutěže se zúčastnily všechny obce z regionu zapojené do systému EKO - KOM.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích - obce do 1000 obyvatel včetně a obce nad 1000 obyvatel. „Vítězné obce v obou kategoriích obdržely finanční odměnu 60 tisíc korun za 1. místo, 30 tisíc korun za 2. místo a 10 tisíc korun za umístění na 3. příčce a také drobnou keramiku vyrobenou Domovem dětí a mládeže v Sokolově,“ uvedl krajský radní Václav Jakubík. V kategorii do 1000 obyvatel se na 1. místě umístila obec Otovice, na 2. místě Šemnice a na 3. místě Těšovice. V kategorii nad 1000 obyvatel  získalo 1. místo město Kraslice, na 2. místě je město Ostrov  a na 3. místě skončily Karlovy Vary.

Liga odpadů je součástí společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO – KOM, a.s. na podporu třídění odpadu. Další ročník soutěže proběhne v roce 2013. Pravidla budou začátkem roku 2013 uveřejněna na webových stránkách Karlovarského kraje. Obce, které budou mít zájem této soutěže účastnit, zde najdou podrobné informace o podmínkách účasti v soutěži, přihlášku, kritéria hodnocení a termíny odevzdání přihlášek.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 20. 12. 2012 - 13:15