Domů Aktuality Lidé v kraji už vědí, že do červených kontejnerů se třídí použitá elektrozařízení

Lidé v kraji už vědí, že do červených kontejnerů se třídí použitá elektrozařízení

V současnosti využívají obyvatelé Karlovarského kraje 35 červených kontejnerů na drobné elektrospotřebiče a baterie. Lidé do nich dosud odevzdali k recyklaci téměř 27 tun elektroodpadu.

Společnost ASEKOL zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení umístila v kraji kontejnery za finančního přispění Státního fondu životního prostředí. Na jejich instalaci se podílel i Krajský úřad Karlovarského kraje a konkrétní městská zastupitelstva. „Červené kontejnery jsou umístěny vedle dalších barevných nádob určených pro třídění plastu, papíru nebo skla, kam jsou již občané zvyklí odpad odnášet. K žlutému, modrému a zelenému kontejneru tak přibyl nyní nový – červený,“ vysvětluje Hanuš Klůs, regionální manažer společnosti ASEKOL, která iniciovala myšlenku vytvořit tzv. stacionární kontejnery na sběr elektroodpadu jako první v Evropě.

Do červeného kontejneru patří baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a elektronické hračky. Naopak není určen pro sběr televizorů, počítačových monitorů, zářivek, úsporných žárovek, velkých domácích spotřebičů jako jsou třeba ledničky, pračky a chladničky. Tato větší zařízení se vybírají na sběrném dvoře, při mobilním svozu, případně je možné je odevzdat v prodejnách nebo opravnách elektrospotřebičů.
Kontejnery, které ASEKOL v celém kraji rozmístil, mají i box na baterie a akumulátory. Jejich další zpracování zajišťuje partnerský kolektivní systém Ecobat.

Spolupráce ASEKOLU se Státním fondem životního prostředí se však netýkala jen červených kontejnerů. Další nemalé finanční prostředky byly vynaloženy na instalaci E-domků a klecových kontejnerů. Karlovarský kraj díky spolupráci s ASEKOLem téměř 772 tisíce korun, které byly investovány do zkvalitnění způsobu sběru a manipulace s elektroodpadem na sběrných dvorech. „Kontejnery pokládáme za velký přínos pro jednotlivé obce, města i celý kraj. Jsou zajímavým doplněním aktivit kraje zaměřených na podporu a rozšiřování služeb v oblasti recyklace elektroodpadu a přibližování třídění k občanům. Díky červeným kontejnerům se obyvatelům kraje rozšířila sběrná síť vysloužilých elektrozařízení,“ zhodnotil projekt krajský radní Jaroslav Bradáč.

Občané Karlovarského kraje za první pololetí roku 2011 odevzdali společnosti ASEKOL 207 tun vysloužilých elektrozařízení. Jen díky červeným kontejnerům se podařilo vytřídit přibližně 27 tun elektroodpadu. Kontejnery usnadňují lidem sběr drobného elektrozařízení již od roku 2008.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 9. 2011 - 11:19