Domů Aktuality Lidé si mohou vybrat, jak se zdarma a ekologicky zbaví vysloužilých spotřebičů

Lidé si mohou vybrat, jak se zdarma a ekologicky zbaví vysloužilých spotřebičů

Obyvatelé kraje mají v současnosti k dispozici pro odkládání použitých domácích elektrospotřebičů 16 sběrných dvorů v 15 městech kraje. Sběrné dvory jsou například v Karlových Varech, v Chebu, Aši, Lubech nebo Ostrově.
V rámci zmíněné dohody o partnerství bylo v letošním roce ve sběrných dvorech sedmi měst umístěno 13 velkoobjemových kontejnerů tzv. WINTEJNERŮ. Školy, prodejci a organizace zřizované krajem, které se zaregistrují do systému ELEKTROWIN, jsou vybavovány drátěnými koši pro shromažďování malých spotřebičů. „Kontejnery i koše jsou uzpůsobeny k tomu, aby v průběhu sběru a dopravy ke zpracovateli nedošlo k úniku zdraví škodlivých látek a ohrožení životního prostředí,“ vysvětlil Bradáč. Ze sběrných míst zajišťuje ELEKTROWIN přepravu ke zpracovatelům, kteří odborně odejmou či odčerpají nebezpečné části nebo náplně a následně oddělí materiály, které předávají k využití pro výrobu nových produktů.

V období od roku 2007 do konce roku 2009 bylo v našem kraji odevzdáno ke zpětnému odběru již 1727 tun elektrospotřebičů, z toho 1172 tun chladniček, 130 tun malých, 366 tun velkých domácích spotřebičů a 60 tun elektronářadí. Díky recyklaci tohoto množství elektroodpadů došlo k úspoře 10 423 MWh energie, 10 012 481 l ropy a do ovzduší neuniklo 20 015 504 tun CO2.

V letošním roce se v našem kraji k 1. říjnu odevzdalo do sítě sběrných míst již 473 tun, z toho 255 tun chladniček, 156 tun velkých domácích spotřebičů a 62 tun malých domácích spotřebičů a elektronářadí, což řadí v ČR náš region na 11. místo v přepočtu sebraných elektrozařízení na 1 obyvatele kraje.Většina vysloužilých spotřebičů byla odevzdána ve sběrných dvorech. Na provoz těchto sběrných dvorů doposud přispěl ELEKTROWIN částkou převyšující 1 milion korun. Detailní informace o tom, ve kterém městě našeho kraje a kam lze odevzdat nepotřebný spotřebič, naleznou obyvatelé na internetové adrese společnosti ELEKTROWIN.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 11. 2010 - 08:47