Domů Aktuality Letiště Karlovy Vary odbavilo k 30. 9. 2005 o 9,3 procent cestujících více než loni

Letiště Karlovy Vary odbavilo k 30. 9. 2005 o 9,3 procent cestujících více než loni

Za první tři čtvrtletí roku 2005 odbavilo mezinárodní letiště Karlovy Vary 29 612 cestujících (*), a to zejména na linkách do Moskvy a v letní sezóně do Monastiru, což v meziročním srovnání proti loňskému období (27 084 cestujících) znamená nárůst o 9,3 procent.
Pro úplnost: celkový počet odbavených cestujících k 30.9.2005 včetně tzv. tranzitních cestujících, kteří  letiště použijí pouze při mezipřistání a neprocházejí terminálem, činil 30 888. To je sice proti stejnému loňskému období (31 598 cestujících) mírný pokles (2,2 %), ale ten je způsoben právě zrušením charterových letů přes další letiště (např. Pardubice) a jejich nahrazením přímými spoji bez mezipřistání, což zvyšuje pohodlí cestujících,“ informuje Ing. Václav Černý, ředitel letiště.

Dvouciferný  růst ve výši 25,6 %, porovnáme-li období prvních 9 měsíců roku 2004 a 2005, přinesl další standardní ukazatel výkonů letiště: pohyby letadel na karlovarském letišti. Jeho hodnota na konci září 2005 dosáhla 7129 vzletů a přistání, v roce 2004 za stejné období to bylo 5676. Tento údaj je však zčásti ovlivněn změnou metodiky při zpracování těchto statistických údajů ze strany letiště, protože k započítávání pohybů stálých uživatelů letiště ( jedná se zejména o místní sportovní a výcvikové lety ) dochází až od data 1.7.2004, kdy bylo letiště převedeno do vlastnictví Karlovarského kraje, takže tento růstový ukazatel nelze  přeceňovat. 

(*) - údaj bez tranzitních cestujících

Zdroj: Letiště Karlovy Vary, s.r.o.
Datum aktualizace 24. 10. 2005 - 12:51