Domů Aktuality Lékaři karlovarské nemocnice se brání proti výrokům místních lékařských odborů

Lékaři karlovarské nemocnice se brání proti výrokům místních lékařských odborů

Lékaři Nemocnice Karlovy Vary se ohradili proti tvrzením Místní organizace Lékařského odborového klubu (LOK) Karlovy Vary, který vystoupil s obavami z personálních změn. LOK také uvedl, že z nemocnice odcházejí lékaři a dochází k rozbíjení týmů.

V dopisu LOK určeném vedení nemocnice, zástupcům Karlovarského kraje a médiím dokonce jeho předseda Martin Beránek pohrozil protesty.„Pan doktor Beránek svým dopisem poškodil celou nemocnici a z mého pohledu devalvuje úsilí mnoha lidí,“ uvedl náměstek pro nechirurgické obory Nemocnice v Karlových Varech Robert Janda. Informacemi zveřejněnými lékařským odborovým klubem se cítí být poškozen také lékařský ředitel Nemocnice v Karlových Varech Josef März: „Rozhodně nedochází k rozpadu týmů, nevím jaké přesně má LOK na mysli. Naopak, smysluplné týmy se konečně tvoří. Nevím ani o tom, jací vysoce kvalifikovaní lékaři opouštějí nemocnici.“ Podle generálního ředitele Luďka Nečesaného naopak byli do nemocnice v souvislosti se spuštěním Pavilonu akutní medicíny lékaři přijati. „Přijali jsme téměř dvě desítky nových nadějných lékařů, kteří doplnili týmy v Pavilonu akutní medicíny,“ podotkl Nečesaný.

Proti LOK vystoupili také lékaři kardiocentra karlovarské nemocnice. „Lékaři kardiologie zásadně nesouhlasí s prezentací doktora Beránka. Naprosto nesouhlasíme s kritikou, jak je prezentována doktorem Beránkem vůči doktoru Nečesanému, který do nemocnice přinesl zcela novou kvalitu vedení, jež je založena na jisté disciplíně, loajalitě k firmě, akcentu medicínské kvality v rozumné relaci s ekonomickou potřebou,“ uvedl primář kardiocentra Michal Paďour, který také podpořil Lékařským odborovým klubem kritizovaný projekt Pavilonu akutní medicíny: „PAM je zásadním počinem v historii KKN. Nemocnici nastavuje zcela novou dimenzi, a jeho uvedení v život bylo velmi dobře zrealizováno, a to především s ohledem na složitou realitu karlovarské nemocnice. Zvláštní uznání zde zasluhuje doktor Janda, jenž celou akci koordinuje. Postupně tak vzniká pavilon akutní péče, jenž má atributy hodnotného krajského pracoviště.“ Lékařský ředitel Josef März k tomu dodal: „Ano, nový systém práce klade nároky na lékaře i sestry, smutné je, že v takovém rozsahu, který měli splňovat již dávno před spuštěním nového pavilonu.“

LOK rovněž kritizoval připravovaná výběrová řízení na pozice vrchních sester. „Cílem výběrových řízení je, aby byly s vrchními sestrami uzavřeny manažerské smlouvy, které do značné míry upřesní jejich kompetence a dají jim větší pravomoci manažersky řídit kolektiv. Ve většině případů se do výběrových řízení hlásí stávající vrchní sestry. Navíc je potřeba podotknout, že ve výběrových komisích budou primáři oddělení i zástupci odborů, což bylo od samého počátku prezentováno,“ doplnila hlavní sestra Nemocnice v Karlových Varech Gabriela Píchová s tím, že výběrová řízení nejsou rozhodně destabilizačním krokem, ale spíše upevněním pozic vrchních sester.

Vedení nemocnice podpořil v jeho dlouhodobě plánovaných krocích také Karlovarský kraj. "Plánované kroky včetně personálních změn v Karlovarské krajské nemocnici jsou plně v kompetenci stávajícího managementu společnosti. Předseda představenstva Luděk Nečesaný personální změny v předstihu avizoval a opakovaně ujistil zdravotníky, zřizovatele společnosti i média, že ve výběrových komisích budou zástupci odborů, primáři nebo lékaři. Ze strany lékařského odborového klubu tedy není důvod k obavám," uzavřel náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Miloslav Čermák.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 31. 1. 2013 - 09:07