Domů Aktuality Kurz pro lektory češtiny  jako cizího jazyka

Kurz pro lektory češtiny  jako cizího jazyka

Pedagogům a dalším zájemcům z Karlovarského kraje, kteří by chtěli vyučovat cizince češtině, se otevírá ideální možnost absolvovat kurz pro lektory češtiny jako cizího jazyka.

Kurz je součástí projektu „Pilotáž nízkoprahových kurzů ČJ pro cizince ve vybraných regionech ČR“ a organizuje jej Centrum pro integraci cizinců ve spolupráci s nadací Člověk v tísni a Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Lektoři – účastníci projektu se v jeho rámci seznámí s metodikou výuky a poznatky si hned vyzkoušejí v praxi. Přihlášky je možné posílat do 10. srpna ( vladislav.gunter@cicpraha.org). Bezplatný kurz začíná 20.8. v Rakovicích u Písku pětidenním setkáním lektorů. Ukončen by měl být v prosinci tohoto roku.

Cílem projektu je zorganizovat v Karlovarském  a dalších krajích nízkoprahové kurzy češtiny, jejichž absolvování by mělo cizincům usnadnit komunikaci s okolím a orientaci v regionu.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 7. 2007 - 08:02