Domů Aktuality Kriminalitu zastavit nedokáží. Jejím obětem pomáhají 22 let

Kriminalitu zastavit nedokáží. Jejím obětem pomáhají 22 let

Oběti několik desítek případů té nejzávažnější kriminality již letos nalezly pomoc v Bílém kruhu bezpečí, konkrétně v poradně v Plzni. Trauma, mnohdy na celý život, si nesou nejenom oběti a pozůstalí, ale i jejich příbuzní.
Od ledna tohoto roku je všem lidem traumatizovaným trestným činem k dispozici bezplatně pomoc případové manažerky Bílého kruhu bezpečí. Ta je připravena obětem poskytnout okamžitou pomoc v náročné životní situaci. Jedná se především o zvládnutí různorodých aktuálních potřeb, poskytnutí právních informací a psychologické podpory.

Případně umí zprostředkovat terapeutický program, který poskytne Bílý kruh bezpečí zdarma zvlášť zranitelným obětem v rozsahu deseti sezení. I v období letních prázdnin je tato služba dostupná bez omezení. „Fungujeme v rámci celého Plzeňského i Karlovarského kraje. Pomoc obětem poskytujeme jak ve spolupráci s Policií ČR bezprostředně po oznámení, tak i obětem, které trestný čin neohlásily a přijdou osobně nebo nám zavolají.

Stojí tak mimo systém, snaží se s činem vyrovnat samy a my jim v tom pomáháme. To se týká zejména případů znásilnění, kde je počet oznámených trestných činů pouhých 5%“, uvedla případová manažerka Monika Jelínková. Během naší poradenské práce s klienty se setkáváme se situacemi, ve kterých je potřeba navázání dlouhodobějšího vztahu, opakované setkávání s cílem podpory a pomoci, což zajišťuje nová služba případové manažerky klienta.

Kontakt může iniciovat jak ohrožená osoba, ale také příbuzní, sousedé, kolegové, přátelé. Včasná intervence a zmapování potřeb oběti závažného násilí, sdílené zásady spolupráce a výměna informací interdisciplinární sítě je jedním z pilířů úspěchu kvalitní pomoci. V tomto roce případová manažerka Bílého kruhu bezpečí nejčastěji pomáhala obětem loupežných přepadení, znásilnění, domácího násilí, stalkingu a v několika případech také pomáhala pozůstalým po obětech.

Ročně eviduje Bílý kruh bezpečí v rámci České republiky téměř 12 000 kontaktů. Už 22 let poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem všech druhů trestných činů, svědkům a pozůstalých po obětech. Potřebujete-li v Plzeňském kraji pomoc, stačí v pracovní dny zavolat na číslo 773 551 311. Poradna sídlí na adrese Husova 11 v Plzni. K dispozici je také 24 hodin denně, 7 dní v týdnu telefonická krizová pomoc Bílého kruhu bezpečí na telefonním čísle 257 317 110.

Za stránku zodpovídá Miroslav Smaržík
Datum aktualizace 26. 7. 2013 - 08:52