Domů Aktuality Krajský úřad zvítězil v soutěži k rovným příležitostem

Krajský úřad zvítězil v soutěži k rovným příležitostem

Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem, to je název soutěže, jejíž nultý ročník vyhlásila pro obce a krajské úřady společnost Gender Studies ve spolupráci s MV ČR.

Soutěž byla zorganizována v souvislosti s vyhlášením roku 2007 Evropským rokem rovných příležitostí. „Od vzniku krajského úřadu patří principy rovných příležitostí mezi naše hlavní cíle, proto vítám vyhlášení takové soutěže. Zásada stejné startovní čáry pro všechny bez ohledu na zdravotní stav, věk nebo pohlaví by měla být samozřejmou součástí politiky všech úřadů,“ komentoval akci ředitel KÚ KK Roman Rokůsek.

Formou dotazníků obsahujících celou řadu kritérií hodnotila výběrová komise mimo jiné, od kterého roku úřad zohledňuje problematiku rovných příležitostí žen a mužů nebo počet žen ve vedoucích funkcích. Dalšími hledisky hodnocení byla  antidiskriminační opatření uvnitř úřadu z hlediska např. věku, zdravotního postižení a dalších aspektů či opatření úřadu zaměřená na harmonizaci rodinného a pracovního života.

Jako nejlepší krajský úřad byl ze všech zúčastněných krajů vyhodnocen Krajský úřad Karlovarského kraje, který v jednotlivých položkách získal nejvíce bodů. Navíc bylo našemu kraji uděleno čestné uznání za šíření myšlenky  rovnosti žen a mužů, protože z kraje zaslal vyplněný dotazník do soutěže nejvyšší počet obcí. Cenu převezme vedení úřadu 6. září na 9. Konferenci ke vzdělávání úředníků ve veřejné správě.

Krajský úřad Karlovarského kraje zohledňuje problematiku rovných příležitostí od počátku svého vzniku.  Z celkového počtu 291 zaměstnanců pracuje na krajském úřadě 195 žen, přičemž téměř 53 procent z nich je zaměstnáno ve vedoucích funkcích. Pro zdravotně postižené návštěvníky i zaměstnance kraje jsou zbudovány bezbariérové přístupy a úřad  pravidelně nabízí handicapovaným pracovní příležitosti. „Dbáme také na slaďování rodinného a pracovního života, podporujeme další vzdělávání našich zaměstnanců a snažíme se vytvořit na úřadě příznivé klima mezi spolupracovníky,“dodal Roman Rokůsek.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 31. 8. 2007 - 10:43