Domů Aktuality Krajský úřad pozval tajemníky městských a obecních úřadů

Krajský úřad pozval tajemníky městských a obecních úřadů

Setkání tajemníků s vedením KÚ KK proběhlo 27. června v budově kraje.

Tajemníky přivítal ředitel KÚ Ing. Roman Rokůsek, který v úvodu informoval přítomné o komunikaci krajských úřadů s ministerstvy a o snaze řešit navyšování agend bez nárůstu pracovních sil a vynaložených financí. 

Zástupci městských a obecních úřadů byli dále seznámeni se změnami v územním plánování, jež se vážou k novému stavebnímu zákonu. Hovořilo se i o úloze obcí v krizovém řízení, o zkušenostech získaných při orkánu v lednu 2007 nebo o kontrolách na úseku daňového řízení.

"Jsem rád, že tajemníci vyjádřili zájem o pravidelné pořádání metodických porad a konzultací v oblasti matrik, evidence obyvatel, ale požádali i o spolupráci během připomínkování novel zákonů krajem," uvedl Ing. Rokůsek. V září uspořádá Krajský úřad KK seminář na téma Veřejná podpora  a konat by se mělo také setkání se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 6. 2007 - 09:23