Domů Aktuality Krajský úřad Karlovarského kraje ukončil registraci kandidátních listin

Krajský úřad Karlovarského kraje ukončil registraci kandidátních listin

V zákonné lhůtě do 7. srpna letošního roku bylo na krajský úřad podáno 16 kandidátních listin pro volby do zastupitelstev krajů. Volby se budou konat ve dnech 12. - 13. října 2012.

Po přezkoumání kandidátních listin krajským úřadem byly  do 23. srpna 2012, ve spolupráci se zmocněnci politických stran, hnutí a koalic, odstraněny všechny zjištěné závady a nedostatky podaných listin. Proto dnes krajský úřad mohl vydat příslušná rozhodnutí o registraci kandidátních listin všech celkem 16 volebních stran, které listiny podaly. Seznamy zaregistrovaných stran zaslal krajský úřad starostům všech obcí Karlovarského kraje i Státní volební komisi.

V úterý 28. srpna 2012 bude Státní volební komise losovat čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro krajské volby. Následně bude zajištěn tisk a distribuce hlasovacích lístků občanům ČR.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 24. 8. 2012 - 11:59