Domů Aktuality Krajské zastupitelstvo schválilo příspěvky pro poskytovatele sociálních služeb

Krajské zastupitelstvo schválilo příspěvky pro poskytovatele sociálních služeb

I v příštím roce budou moci využít organizace nabízející sociální služby peněz z krajského rozpočtu.
Žádat o ně mohly do poloviny listopadu 2007. „Bylo posuzováno celkem 69 žádostí od 30 subjektů,“ vyčíslila krajská radní Ellen Volavková. Ve Fondu na podporu nestátních neziskových organizací jsou peníze rozděleny do jednotlivých programů. Celkem 200 tisíc je určeno na program podpory začleňování seniorů do společnosti, okolo 500 tisíc korun na podporu aktivit zaměřených na protidrogovou politiku a více než 4 miliony půjdou na posílení sociálního začleňování a pomoc seniorům či osobám se zdravotním postižením, na poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách a na sociální prevenci.

Mezi žadateli, kterým jsou určeny prostředky z krajského rozpočtu, je například občanské sdružení Res Vitae, Agentura osobní asistence a sociálního poradenství nebo Denní centrum Mateřídouška. „Zastupitelstvo schválilo na podporu neziskovek v sociální oblasti téměř 5 milionů korun,“ uzavřela Ellen Volavková.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 14. 12. 2007 - 12:35