Domů Aktuality Krajské knihovně přibývají čtenáři

Krajské knihovně přibývají čtenáři

Více než sto tisíc návštěvníků registrovala za prvního půl roku své existence Krajská knihovna v Karlových Varech. Multifunkční areál pravidelně využívají zhruba čtyři tisíce zapsaných čtenářů, kteří mohou  kromě počítačů  využít také bezdrátové připojení vlastních notebooků ve všech veřejných prostorách knihovny.
Čtenáři i zaměstnanci knihovny se sžívají s novou organizací provozu a novou budovou. Studenti pomohli vytřídit asi 75 procent dokumentů ve skladech. V prvním pololetí byla také zrestaurována a zdigitalizována nejstarší kniha fondu knihovny od Fabiana Sommera, což je první ucelená monografie o Karlových Varech z roku 1589. K dispozici je v knihovně na CD ROM.

Ve statistikách půjčování vede v  kategorii beletrie z českých autorů jednoznačně Michael Viewegh. Zájem je o všechna jeho díla. Od zahraničních autorů si lidé nejčastěji půjčovali román Gaby Schusterové Sisi: sen o lásce. V oddělení pro děti se v prvním pololetí stal patrně největším hitem komiks Jaroslava Němečka Prvních dvanáct příběhů Čtyřlístku. Obrovský zájem je také o Šifru mistra Leonarda a vyprávění Jana Krause Uvolněte se, prosím. Z regionálních dokumentů si lidé nejvíce půjčovali Dějiny Karlovarského kraje, Znovuobjevené Krušnohoří od Petra Mikšíčka a od Zdeňky Binterové Zaniklé obce Doupovska.

V novém školním roce chystají pracovníci knihovny řadu novinek. V září začínají počítačové kurzy včetně výuky psaní na počítači. Od října nabídne knihovna asistenční službu pro studující, což zahrnuje individuální pomoc při vyhledávání v elektronických informačních zdrojích. Studenti si tak osvojí přípravu pro zpracování všech typů písemných prací nezbytných pro studium. Na říjen plánuje knihovna ve spolupráci s Britskou radou slavnostní předávání certifikátů Cambridgeských zkoušek. V říjnu zahájí i kurz angličtiny pro předškolní děti

Krajská knihovna v Karlových Varech se letos stala i informačním centrem pro ochranu zvířat v regionu. Cílem tohoto projektu je navázání aktivní a hlavně dlouhodobé spolupráce s ochránci přírody nebo odborníky, kteří se specializují na ekologii, a různými institucemi zabývajícími se ochranou přírody. Vzniklo tady rovněž regionální informační Eurocentrum, poskytující veškeré údaje o Evropské unii.
Datum aktualizace 23. 8. 2006 - 09:38