Domů Aktuality Krajská záchranka bude mít své vlastní sídlo

Krajská záchranka bude mít své vlastní sídlo

Podobně jako v ostatních krajích i v našem regionu se lékaři a personál Územní zdravotnické záchranné služby dočkají nové moderní budovy. Její stavbu zaháji v areálu krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech Karlovarský kraj.

„Záchranáři dosud využívali prostory Krajského hasičského záchranného sboru, ten je však bude potřebovat. Proto jsme se rozhodli vybudovat pro záchranáře nové důstojné sídlo, podobně jako je tomu v ostatních regionech. Je to také další krok k tomu, abychom měli na jednom místě soustředěny potřebné krajské instituce a byli tak plnohodnotným krajem,“ vysvětlil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Stavba, kterou provádí sdružení firem Baustav a Thermia – Bau byla zahájena v polovině června 2011, hotova bude za rok. „Celkové náklady na výstavbu budovy záchranky by měly dosáhnout asi 75 milionu korun. Akci hradí Karlovarský kraj prostřednictvím úvěru. Podílet se bude také na financování vybavení nového sídla záchranky, které bude stát celkem 35 milionů korun. Z toho 85 procent bychom chtěli získat z Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra, 15 procent bude tvořit podíl Karlovarského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Havel. Z těchto peněz bude například vybaveno kompletní nové krajské operační středisko včetně technologií.

Před započetím stavebních prací stavbaři nejprve odstranili garáže na pozemku zdravotnické záchranné služby. Na půdorysu garáží vznikne bezbariérový objekt o čtyřech nadzemních podlažích. V 1. nadzemním podlaží je plánována vstupní hala s vrátnicí a podatelnou. Přes vstupní halu jsou dosažitelné dva sklady léčiv a tři distribuční sklady, ambulance lékaře. Zbytek půdorysu zabírají garáže sanitek, sklady zdravotnického materiálu, odpadů nebo dezinfekční místnost.

Ve 2. nadzemním podlaží je umístěn dispečink, pokoje posádek a lékařů, navíc i zázemí pro informační technologie. Ve 3. nadzemním podlaží jsou situovány místnosti vedení záchranky, vzdělávací středisko nebo zasedací místnost. V posledním patře se nachází technologie plynové kotelny, chladící věže klimatizace a výtahová šachta s dojezdem.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 23. 6. 2011 - 08:45