Domů Aktuality Krajská konference propojila všechny subjekty v oblasti prevence kriminality

Krajská konference propojila všechny subjekty v oblasti prevence kriminality

Zástupci ministerstva vnitra, Karlovarského kraje, neziskových organizací, policejní preventisté i učitelé z celého regionu měli díky I. krajské konferenci prevence kriminality a rizikového chování, která proběhla v Sokolově, příležitost setkat se a vyměnit si zkušenosti v této oblasti.

Dvoudenní akce představila krajský program prevence kriminality, projekty Policie ČR zaměřené na seniory i školy, bezpečnost ve městech nebo na case management.„Součástí krajské koncepce prevence kriminality je program, díky němuž mohou obce prostřednictvím kraje žádat o dotace od ministerstva vnitra například na městské kamerové systémy nebo sportovní areály. Od roku 1996 obce na takové a další projekty získaly téměř 40 milionů korun. Pokud bych měl nějaké z finančně podpořených aktivit jmenovat, byl by to třeba rozsáhlý projekt nazvaný Bezpečné město, který byl zahájen v Sokolově, nový skatepark v Bochově nebo projekt na osvětlení vybraných míst v Horním Slavkově. V letošním roce se plánuje například vybudování veřejného sportoviště v Jáchymově,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Hovořilo se také o činnosti probační a mediační služby orientované na práci s mladistvými, u nichž je zahájeno trestní stíhání a jejichž trest by se dal řešit například uložením společensky prospěšných prací. Během workshopu neziskovek nastínila sdružení působící na území regionu rozsah své činnosti a služby, které poskytují. „Pracujeme s dětmi i celými rodinami, provozujeme nízkoprahový klub pro děti od 6 do 15 let a v současnosti se snažíme nabídnout odlišné aktivity pro mladší děti od činností pro ty starší, které potřebují jinou náplň volného času,“ vysvětlila Jana Kotounová z obecně prospěšné společnosti Útočiště v Chebu.

O novém přístupu k udělování finančních prostředků na projekty prevence kriminality informovali účastníky konference zástupci Ministerstva vnitra ČR."Od příštího roku se v rámci programů prevence kriminality výrazně  omezí investiční prostředky na kamerové systéuy, skateparky a hřiště a budeme podporovat specificky zaměřené programy, především systém včasné intervence a navazující projekty. Vítáme inovativní přístupy v projektech cílených na sociálně vyloučené komunity, orientovat se budeme také na programy řešící domácí násilí či obchod s lidmi,“ uvedla ředitelka odboru prevence kriminality MV ČR Jitka Gjuričová. Ocenila rovněž aktivní snahu Karlovarského kraje sblížit prostřednictvím konference všechny subjekty v oblasti prevence kriminality, aby si vzájemně mohly nabídnout své služby a upozornit na ty nové.

V závěru konference byla řeč o užívání a zneužívání drog v prostředí školy a o možnosti pomoci školním preventistům projekty zaměřenými na práci s rizikovými skupinami dětí, které jsou v bezprostředním kontaktu s legálními i nelegálními drogami.Svůj projekt interaktivních kurzů na téma ochrany zdraví a bezpečí dětí školního věku představila také asociace Záchranný kruh.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 24. 9. 2010 - 11:48