Domů Aktuality Krajská knihovna - po armádě přichází kultura a vzdělání

Krajská knihovna - po armádě přichází kultura a vzdělání

30. listopadu 2005 byla slavnostně otevřena rekonstruovaná budova bývalé vojenské jídelny v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Od 1. prosince slouží veřejnosti jako moderní Krajská knihovna - multifunkční informační centrum Karlovarského kraje.
Je přímo symbolické, že po armádě přichází kultura a vzdělání," řekl hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.

„V souladu s dlouhodobou koncepcí postupně dochází k rozšiřování krajského areálu,“ říká hejtman. „V novém objektu najdou návštěvníci z celého regionu velmi příjemné prostředí a zároveň jsou jim nabízeny moderní špičkové informační technologie. K dispozici jsou mimo jiné dokumenty o regionu, historická i novodobá balneologická literatura a cizojazyčné fondy. Víceúčelový sál, který pojme až 150 osob, využijeme hned v pátek 2. listopadu. Pozvali jsme sem starosty všech měst a obcí regionu na tradiční pracovní setkání,“ doplňuje Pavel.

„Přestože je fond knihovny strukturován do oddělení, všichni návštěvníci se mohou po budově volně pohybovat. Není účelem jednotlivé provozy separovat a určovat, pro kterou uživatelskou skupinu jsou připraveny; až v okamžiku, kdy čtenář bude mít zájem o výpůjčku domů, musí projít odbavením u centrálního pultu,“ upřesňuje ředitelka knihovny Eva Žáková a doplňuje: „Doufáme, že uživatelé a příznivci knihovny pomohou i svými nápady a připomínkami ladit nabízený program do tvaru, který jim bude nejvíce vyhovovat,“

V novém multifunkčním informačním centru kraje je k dispozici:
- velký prostor pro volný výběr ve fondu knihovny, včetně studijní galerie
- oddělení pro nevidomé, do kterého je dobrý přístup díky naváděcímu systému
- celá budova je řešena jako bezbariérová, takže je snadno dostupná i pro imobilní spoluobčany, do budoucna se počítá i se zaměstnanci – vozíčkáři
- oddělení pro děti
- A-klub, který převezme služby hudebního oddělení a navíc nabídne knihy, časopisy a CD ROMy (přílohy k časopisům) z oboru počítačů, z beletrie např. oblast fantasy; je tu i keyboard pro možnost hry nebo komponování, zájemci budou moci hrát i stolní hry, včetně Stiga hokeje
- v horních půjčovnách jsou m.j. k dispozici dokumenty o regionu, historická i novodobá balneologická literatura, cizojazyčné fondy
- veřejnost bude mít ve větší míře možnost přístupu na internet
- v přízemí je víceúčelový sál až pro 150 osob
- počítačová učebna se špičkovým vybavením, včetně interaktivní tabule SmartBoard
- samoobslužné odbavovací zařízení na výpůjčky (self-check)
- součástí objektu je kavárna s novinami a výstavním prostorem
- u vstupu do budovy je soustava dřevěných sedaček „sluneční lázeň“, kde je možné za hezkého počasí posedětInformace o průběhu rekonstrukce a financování:
- výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo  podle  zákona o veřejných zakázkách č.40/2004 Sb.
- zadávací dokumentaci si vyžádalo 10 zájemců
- zadavatel obdržel 9 nabídek
- vítězem výběrového řízení se stalo sdružení firem TIMA spol. s r.o. K.Vary, Metrostav a.s. Praha, BAU-STAV spol. s r.o. K.Vary,bss Báňská stavební společnost s r.o. Sokolov, zastřešené firmou TIMA spol. s r.o. K.Vary
- smlouva o dílo na realizaci stavby byla podepsána 24.1.2005
- realizace stavby začala 27.1.2005
- stavba byla dokončena 31.8.2005
- kolaudace stavby proběhla 7.10.2005
- kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 1.11.2005
- celkový náklad stavby činí 88,5 mil.Kč vč. DPH
- zdroje financování :  80% -  SROP, opatření 3.1  Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionu  12  % - státní rozpočet ČR 8 % - Karlovarský kraj.

Datum aktualizace 1. 12. 2005 - 10:38