Domů Aktuality Krajská knihovna nabídne virtuální univerzitu třetího věku

Krajská knihovna nabídne virtuální univerzitu třetího věku

​Krajská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze připravila pro seniory nový typ vzdělávání. Studenti virtuální univerzity třetího věku budou moci absolvovat online výuku přímo v knihovně v kvalitních semestrálních kurzech garantovaných vysokou školou.

V prvním semestru tříletého vzdělávacího cyklu se studijním tématem stane barokní architektura v Čechách. Kurz bude obsahovat 6 lekcí, první připadne na 11. října. Kurzovné na celý semestr činí 350 korun a jsou do něj zahrnuty i náklady na pořízení podkladů ke studiu. „Kromě osob se statusem důchodce mohou studovat také nezaměstnaní starší 50 let nebo invalidní důchodci bez rozdílu věku,“ uvedl ředitel krajské knihovny Vratislav Emler.

Jednotlivé přednášky budou posluchačům promítány on
line z internetu a následně se probraná látka zopakuje formou společně vypracovávaného testu.  Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet, nebo z tištěných materiálů.  Každý semestr je uzavřen závěrečným seminářem, na kterém studenti obdrží pamětní list jako doklad o absolvování daného semestru.

Celý vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia se může podle situace seniora libovolně prodloužit. „Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu,“ dodal Vratislav Emler. Všechny další podrobnosti naleznou zájemci na internetových stránkách knihovny nebo v informačním středisku knihovny, kde také probíhá přijímání přihlášek.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 30. 9. 2016 - 11:57