Domů Aktuality Kraje budou spolupracovat s Americkou obchodní komorou a Transparency International na projektu prevence korupce

Kraje budou spolupracovat s Americkou obchodní komorou a Transparency International na projektu prevence korupce

Vyplynulo to ze setkání předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška s výkonným ředitelem Americké obchodní komory Westonem Staceym a ředitelem Transparency International Davidem Ondračkou.

Společně projednali projekt Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů. "Asociace krajů ČR z prostředků EU připravuje nový projekt prevence korupce na úrovni regionů a jako předseda asociace jsem požádal všechny přítomné, protože si myslím, že mají co do dané problematiky říci, aby nám s tímto projektem pomohli. " řekl předseda AKČR Michal Hašek a dodal: "Na jedné straně existuje vládní strategie, která vychází z celostátní působnosti vlády. Asociace krajů má skromnější cíl. Chceme připravit projekt prevence korupce, který se bude týkat jednotlivých regionů. Nejdříve provedeme analýzu současného boje s korupcí na úrovni jednotlivých krajů, dále provedeme komparativní studie a začneme společně připravovat strategii boje s korupcí. Provedeme také školení pracovníků jak krajských úřadů, tak volených politiků a budeme se snažit prezentovat celou tuto problematiku veřejnosti včetně možnosti elearningových kurzů a speciálních webových stránek.“

Americká obchodní komora loni před parlamentními volbami připravila téměř 40 doporučení na zlepšení legislativního prostředí pro boj s korupcí. Proto AKČR nabídla, aby se stala také partnerem nebo spolupracovníkem tohoto projektu.„Tato aktivita logicky vyplývá z potřeby zabývat se problematikou korupce nejen na úrovni vlády, ale i v regionech a v komunální politice,“uvedl hejtman Josef Novotný.

Asociace krajů také oslovila Transparency International s žádostí o spolupráci a partnerství v takovémto celostátním projektu, který bude zaměřen na regionální veřejnou správu a na prevenci korupce na regionální úrovni. Projekt prevence korupce by se neměl zaměřovat pouze na veřejné zakázky, ale i na úroveň různých schvalovacích procesů, které souvisejí s výkonem veřejné správy. Jde např. o schvalování územních plánů, kde mohou působit různé vlivové skupiny. „Z projektu by měla vzejít  doporučení doplňující aktuální vládní strategii o opatření, která tam zatím nenacházíme a měla by dosah i na prevenci korupce v regionech," dodal Michal Hašek. Ředitel Transparency International David Ondračka po jednání řekl: “Nemám pocit, že by krajské úřady byly tou nejpostiženější úrovní veřejné správy. Ale faktem je, kolik toho dnes krajský úřad řídí, jakou má majetkovou účast - školy, nemocnice atd. Nevnímám to jako něco, co by mělo vyřešit korupci v celé zemi, je to snaha vytvořit projekt na jedné úrovni veřejné správy, který by měl doplnit to, co chystá vláda a co chystají jednotlivé radnice.“

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 27. 1. 2011 - 10:02