Domů Aktuality Kraj založí Agenturu projektového a dotačního managementu

Kraj založí Agenturu projektového a dotačního managementu

Agentura usnadní a zefektivní přípravu projektů pro získávání dotací z Evropské unie v příštím plánovacím období, tedy v letech 2007 až 2013. Pro příjemce evropských peněz by se tak měla snížit rizika, že jim pro nesplnění podmínek budou  dotace kráceny nebo že je budou dokonce muset vracet. V následujících šesti letech by kraj mohl z Evropské unie získat až 800 milionů korun.
Na založení agentury uvolní kraj zhruba tři miliony korun ze svého rozpočtu. "Příprava žádostí je složitá. Agentura bude dohlížet nejen na přípravu, ale i na realizaci projektů. Půjde o velké akce, kde bude žadatel nebo jeden z partnerů Karlovarský kraj,“ vysvětlil první náměstek hejtmana Jan Zborník. V agentuře má pracovat pět odborníků. „Zatím jsme vybrali dva  a další hledáme. Získat skutečně kvalitní projektanty je těžké," dodává Jan Zborník.

Karlovarský kraj se na příští plánovací období intenzivně připravuje. Zájemci o evropské peníze mohou například svůj projekt zaregistrovat v elektronické databázi, která souvisí s přípravou subjektů z regionu na čerpání dotací z EU v období 2007 až 2013. Kraj tak chce vytvořit rozsáhlý soubor kvalitních projektů v patřičné fázi rozpracovanosti. Nyní je v databázi přibližně 472 projektů v celkové hodnotě 31,5 miliardy korun. Databáze budoucích evropských projektů je přístupná na internetových stánkách Karlovarského kraje a neustále se rozrůstá. Svůj projekt do ní může zařadit v podstatě jakýkoliv subjekt.
Datum aktualizace 20. 6. 2006 - 09:48