Domů Aktuality Kraj zajišťuje zimní údržbu na více než 1600 km silnic

Kraj zajišťuje zimní údržbu na více než 1600 km silnic

Celkem má kraj ve své správě 1802 km silnic II. a III. třídy, o které se stará prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic.

 „V zimním období je zabezpečována sjízdnost na 1652 kilometrech silnic v kraji, 150 kilometrů silnic je neudržovaných,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jan Zborník. V případě neudržovaných komunikací se jedná  o úseky silnic II. a III. třídy, na nichž se sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí nezajišťuje (v období od 1. 11. 2007 do 31. 3. 2008), protože mají malý dopravní význam a náklady na jejich údržbu jsou v tomto kontextu neúměrně vysoké.

Sjízdnost 1802 km silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zabezpečuje na základě smlouvy s KSÚS KK společnost Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Ta také provádí zimní údržbu na 228 km silniční sítě I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je majetkovým správcem komunikací. Krajská správa a údržba silnic stanovila pro zimní údržbu vozovek  II. a III. tříd paušální cenu, která vychází z průměru za několik uplynulých let. Smluvně je také zajištěno navýšení nebo snížení ceny v případě extrémního průběhu zimy.

Celková částka určená na údržbu krajských silnic činila v zimním období 2005/2006
109 milionů korun včetně DPH, v zimě 2006/2007 to bylo 68 milionů korun a plán na zimní období 2007/2008 počítal s cenou za údržbu silnic ve výši 80 milionů korun. Podle slov Jana Zborníka i přesto, že se na první pohled  může zdát průběh letošní zimy srovnatelný s loňským rokem, budou náklady vyšší než loni vzhledem k častému lokálnímu výskytu náledí.


 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 1. 2008 - 14:41