Domů Aktuality Kraj rozdělil peníze na cestovní ruch i obnovu památek

Kraj rozdělil peníze na cestovní ruch i obnovu památek

I letos kraj přispěje ze svého rozpočtu v rámci několika dotačních titulů na rozvoj cestovního ruchu, regeneraci městských památkových zón a na obnovu kulturních památek.

Částku ve výši 3 miliony korun získají subjekty,  které uspěly se svou žádostí o prostředky na rozvoj cestovního ruchu. „Bylo podáno 88 žádostí, vyhověli jsme na základě splnění řady kritérií celkem v jedenapadesáti případech,“ upřesnil náměstek hejtmana Jiří Behenský. Po 250 tisících korun tak například dostanou  města Karlovy Vary a Mariánské Lázně na financování akcí spojených s výročím svého založení,  95 tisíc korun má město Bečov na panoramatický plán města a památkové zóny, 70 tisíc korun je určeno městu Abertamy na naučnou stezku „17 abertamských zastavení“.

Příspěvky na regeneraci městských památkových rezervací a zón kraj vždy uděluje v několika etapách. „V první etapě bylo do dvanáctého května předloženo 18 žádostí v celkové výši 4 miliony 760 korun,“ vyčíslil Jiří Behenský.  Podle jeho slov zbývá do konce roku ještě vyčerpat částku 3 miliony korun. Tento vícezdrojový program schválený usnesením vlády počítá s podílem příjemce dotace na každou obnovu. Z programu získá finance ve výši 605 tisíc korun mimo jiné Horní Slavkov na obnovu historického Pluhova domu, přes 700 tisíc pak dostane Jáchymov na opravu radnice a Ostrov na obnovu venkovního schodiště a restaurování kamenosochařských prvků Paláce princů.

Z rozpočtu kraje bude financována také obnova kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území kraje. Jedná se o částku ve výši 10 milionů korun, z nichž půjde například 225 tisíc  do záchranných prací na  krovu zámku v Javorné, za 100 tisíc korun bude provedena obnova vnitřních omítek kostela v Chyši a na archeologický průzkum, opravu kleneb a další práce na hradě v Libé je určeno 220 tisíc korun.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 23. 6. 2008 - 13:14