Domů Aktuality Kraj přispěje dobrovolným hasičům

Kraj přispěje dobrovolným hasičům

Celkem 2, 910 milionu korun poskytne Karlovarský kraj ze svého rozpočtu na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů v regionu. Podmínkou pro získání krajské dotace je 20 %  spoluúčast obce, která jednotku zřizuje.
Příspěvek na materiální zabezpečení získá 43 jednotek dobrovolných hasičů z Karlovarského kraje.  Peníze využijí například na zakoupení vozidlových a ručních radiostanic, zásahové obleky a přilby, hydraulický ruční agregát či moderní svolávací zařízení Kanga. Modul KANGA+ vznikl jako multifunkční komunikační rozhraní pro přenos informací z operačního střediska na podřízené stanice. Pro svoji komunikaci využívá služeb GSM sítě mobilních operátorů.

Nejvyšší dotaci – 400 tisíc korun získá obec Skalná na dovybavení nové cisternové automobilové stříkačky. Na její zakoupení poskytl kraj dobrovolným hasičům ze Skalné milionovou investiční dotaci.

Technická připravenost  je totiž jednou ze základních podmínek akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů, které zabezpečují plnění úkolů v rámci plošného pokrytí území kraje. V současné době se stáří techniky SDH obcí pohybuje v průměru kolem 19 let.  To může být příčinou jejího selhání při zásahu se všemi negativními ddy na životy lidí a nárůst škod při požáru. Kraj chce proto maximálně  podporovat  snahu obcí o nákup a obměnu hasičské techniky.
Datum aktualizace 14. 7. 2006 - 12:05